rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

05 Sociální odbor

Pracoviště tř. T. G. Masaryka čp. 1520

vykonává činnost v oblasti samostatné i přenesené působnosti

 

 

Přehled hlavních právních předpisů: 

 • zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128//2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
 • zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních,
 • zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích,
 • zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zákon č. 329/2011, Sb., ve znění pozdějších předpisů o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a povinnosti státních orgánů,
 • zákon č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 109/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, 
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních  k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnicích službách a podmínkách jejich poskytování,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách,
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o hmotné nouzi,
 • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a obecně závazné vyhlášky, nařízení města a vnitřní směrnice MěÚ

Bc. Markéta Koubková


Mgr. Tereza Posavádová


Jana Tesařová


Jan Hromada


Bc. Michaela Čermáková, DiS.


Odbor sociální zajišťuje výkon samosprávy a státní správy na úsecích činnosti:

 

Vedoucí odboru

Bc. Markéta Koubková 

Kontakt:
Tel. 383 416 213

Email: koubkova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:
 • komplexně zajišťuje činnost odboru v oblasti státní správy v rozsahu stanoveném obcím s rozšířenou působností na úseku sociálních věcí
 • komplexně zajišťuje výkon odboru v oblasti samosprávy ve stanoveném rozsahu
 • zabezpečuje osobám, kterým není poskytována sociální služba a jsou v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • zabezpečuje výrobu, distribuci a evidenci receptů a žádanek označených modrým pruhem dle zvláštního předpisu
 • prošetřování stížností týkajících se domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou
 • vykonává funkci kontaktního pracovníka pro protidrogovou politiku
 • sestavování návrhu rozpočtu odboru
 • plní úkoly napomáhající výkonu práv romské komunity a její integraci do společnosti
 • evidence žádosti zájemců o byty v domě s pečovatelskou službou a bytů IV.kategorie, navrhuje přidělování výše uvedených bytů radě města

Sociální pracovník, Kurátor pro dospělé

Mgr. Tereza Posavádová

kontakt:

tel. 383 416 212
 

hlavní činnost:

 • sociálně výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů
 • práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením
 •  sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi, senioři
 • poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 •  ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
 •  vydávání parkovacích průkazů osobám zdravotně postiženým

Sociálně právní ochrany dětí, Náhradní rodinná péče

Jana Tesařová

kontakt:

tel. 383 416 215

hlavní činnost:

 • vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení
 • navrhování a provádění výchovných opatření
 • návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech ústavní výchovy, zbavení (omezení) rodičovských práv, ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti, trestního stíhání osob odpovědných za výchovu dítěte při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, předběžných opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy
 • sledování nedostatečné péče o děti

tiskopisy, žádosti a informace na místě

Sociálně-právní ochrana dětí, Kurátor pro děti a mládež

Jan Hromada, Dis.

kontakt:

tel. 383 416 214

hlavní činnost:

 • sociálně výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami
 • prevence negativních jevů
 • výkon činnosti kurátora pro mládež, problémové a společensky nepřizpůsobivé občany
 • evidence rejstříků trestné činnosti a výchovných problémů nezletilých do 15 let, mladistvých
 • účast při úkonech v přípravném řízení - výslech, konfrontace, při hlavním líčení a veřejných zasedání v trestních věcech mladistvých, v přestupkovém řízení a v řízení o ústavní výchově
 • problematika dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
 • poskytování sociálně právní, výchovné a příp. psychologické poradenství
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť
 • sledování nedostatečné péče o děti

Pěstounská péče, Sociálně-právní ochrana dětí

Bc. Michaela Čermáková, Dis.

kontakt:

tel. 383 416 216

hlavní činnost:

 • vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • vzdělávání pěstounů
 • sledování nedostatečné péče o děti

Veškeré dokumenty naleznete v podsekci Tiskopisy.

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 7. 10. 2022
polojasno 18 °C 8 °C
sobota 8. 10. zataženo 17/11 °C
neděle 9. 10. jasno 14/5 °C
pondělí 10. 10. zataženo 16/5 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.