Město Blatná
Blatná

Hospodářské opatření

Hospodářským opatřením pro krizové stavy je podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HOPKS“), „organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů“. V rámci Ministerstva vnitra jsou tato opatření přijímána především v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy a podpory činnosti Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Pro řešení mimořádných událostí a krizových situací je pro Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) jedním z určujících faktorů, které ovlivňují účinné provádění záchranných a likvidačních prací a zajištění ochrany obyvatelstva, moderní a dostatečné materiální a technické vybavení jednotek a zařízení HZS ČR. Doplňování jednotek a zařízení HZS ČR materiálem a technickými prostředky na požadované (plánované) počty je v posledním období ovlivňováno omezeným množstvím přidělovaných finančních prostředků do rozpočtu Ministerstva vnitra, resp. HZS ČR. A i když částečně došlo k obnovení techniky, není v současné době vybavení HZS ČR dimenzováno na taková zatížení, která vyžadují provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí většího rozsahu a krizových situací. Tento nedostatek je dále umocňován skutečností, že potencionálně spolupracující subjekty, které je možné zapojit do řešení ochrany osob a majetku, nemohou být nasazeny bezprostředně po vzniku mimořádné události jako jednotky HZS ČR, ale s odstupem až několika hodin. Přitom, ale např. bezprostřední úkony k ochraně osob zejména před účinky nebezpečných látek spočívají v dekontaminaci osob, musí být prováděny co nejrychleji.

K částečné eliminaci tohoto negativního stavu je využíváno opatření, které umožňuje realizovat zákon o HOPKS, a to vytvářením pohotovostních zásob v systému státních hmotných rezerv.

Pohotovostní zásoby

Podle zákona o HOPKS pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv.

O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. V souladu s tímto rozhodnutím Správa státních hmotných rezerv poskytne pohotovostní zásoby příjemci, kterým může být správní úřad nebo orgán územní samosprávy nebo sbor či služba podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o HOPKS. Příjemce je oprávněn poskytnout pohotovostní zásoby fyzické nebo právnické osobě nebo jiné organizační složce státu.

Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo zásob, které byly spotřebovány, je příjemce povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou státních hmotných rezerv. Návrh smlouvy zpracuje Správa státních hmotných rezerv na základě žádosti předložené příjemcem do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Pokud příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným použitím majetku, k němuž má Správa státních hmotných rezerv příslušnost hospodařit. V případě nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje podle právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu.

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
zataženo 20 °C 11 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 15/9 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 10/3 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 9/2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.