rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Krizové řízení

krizové řízení

 

rady pro občany - Blackout

příručka BLACKOUT (281.11 kB)

 

 


Vykonává činnost v oblasti samostatné a přenesené působnosti

Přehled hlavních právních předpisů:

  Severoatlantická smlouva (Washington, D.C., 4. dubna 1949) č. 168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977, č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, č. 347/1997 Sb., Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady, č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů , Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  Vyhláška č. 103/2006 Sb., MV, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, Zákon č. 183/2006 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, Vyhláška MPSV č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Státní, Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), Vyhláška SSHR č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování Zákon, č.  406/2000 Sb., o hospodaření s energií, Zákon č.  458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),  Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Nařízení vlády č. 522/2005 Sb.,kterým se stanoví seznam utajovaných informací, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě),Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků,. Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Hlavní činnost:

  1. Krizové plány – během roku spolupracují s ÚO HZS Strakonice na doplnění a aktualizaci krizového plánu ORP Blatná.
  2. Tajemník Bezpečnostní rady ORP – má za úkol provádět přípravu na zasedání Bezpečnostní rady a minimálně dvakrát za rok provádí zasedání a vypracování usnesení, zpracovávání Plánu činnosti BR, dále provádí každý rok školení pracovníků krizového štábu, připraví jednou za dva roky cvičení pro členy krizového štábu a plní úkoly, které vyplynou z jednání BR. Připravuje a předkládá rozpočet na řešení krizových situací.
  3. HOPKS (hospodářské opatření pro krizové stavy), provádí vytipování podniků a organizaci, pro organizační systém ARGIS a další úkoly, které nám uloží KÚ. Účastní se pracovních porad a to 6 dní v roce. Využíváme informačních systémů v oblasti HOPKS. Zabývají se problematikou přípravy regulačních opatření v podmínkách obecních úřadů. Jednou za rok v měsíci říjnu, zasílají vyhodnocení Zaměření spolu s návrhy do Zaměření na další rok řediteli KÚ
  4. Armáda – během roku aktualizují dílčí plán obrany dle potřeby.  Vedou seznam zdravotních pracovnic a jednou za rok provádí aktualizaci. Vedou seznam sil a prostředků a minimálně jednou za rok provádí aktualizaci, dle požadavků armády. Provádí aktualizaci a kontrolu odvodních místností, seznam pracovníků, kteří budou zproštěny z mimořádné vojenské služby, vedou přehled o krizových pracovištích (hlavní a záložní) a plní další úkoly uložené KÚ.
  5. Hasiči – vedou agendu JSDHO, zpracovávají plán školení a výcviku, provádí výcvik a školení jednotky v rozsahu min. 40 hod. za rok (každé pondělí od 17,00 hod.), provádí nákup technických prostředků, zpracovává inventuru majetku, připravují podklady pro rozpočet, zpracují požární řád obce a provádí každý rok aktualizaci a kontrolu vodních zdrojů pro jednotky a v neposlední řadě pomáhají při různých akcích. Dále zajišťují školení velitelů a strojníků pro všechny jednotky, které spadají pod město Blatná
  6. Pracovní úrazy – provádí zpracování dokumentace při pracovních úrazech a to od sepsání úrazu až po zaslání na pojišťovnu.
  7. Školení BOZP,PO – zajišťují školení úředníků a zaměstnanců. Dále zajišťují školení první pomoci pro určené pracovníky úřadu, kontrolují a popřípadě doplňují lékárničky novým materiálem.  Provádí kontrolu s p. Maškem našich objektů a vedou požární knihu a další určenou dokumentaci. Zpracovávají podklady pro rozpočet.
  8. Bezpečnostní ředitel – provádí školení, jednou za rok u všech pracovníků a dále podle ukončení pětiletého cyklu, vedou evidenci úředníků, kteří mají stupeň utajení „VYHRAZENÉ“,  a vedou dokumentaci v režimu vyhrazené, další úkoly vyplývající ze zákona č.412/2005 Sb.,(o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). Zajišťují zpracování  aktualizaci směrnic k administrativní a fyzické bezpečnosti.
  9. Kontrola obecních úřadů v ORP Blatná – provádí kontroly minimálně na pěti obecních úřadech během roku, kde kontrolují krizové dokumenty a připravenost na krizové stavy.

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 7. 10. 2022
polojasno 18 °C 8 °C
sobota 8. 10. slabý déšť 17/9 °C
neděle 9. 10. jasno 14/5 °C
pondělí 10. 10. oblačno 16/5 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.