rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Granty

Informace o možnosti čerpat finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ

Vlastníci staveb, vedených v Ústředním seznamu  kulturních  památek na území  Městské památkové zóny Blatná, mohou požádat v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR o dotaci na jejich obnovu, a to prostřednictvím města Blatná. Finanční prostředky z tohoto programu nejsou určeny k modernizaci objektů ani k modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek či k úpravám veřejného prostranství, ošetření zeleně, pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu atd. (přesné podmínky jsou uvedeny v Zásadách MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón).

Žadatelé mohou své písemné požadavky předkládat do 21. 10. 2022 na Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje (kontaktní osoby: Jiřina Mašková, dveře č. 35, tel. 383 416 136, e-mail: maskova@mesto-blatna.czBc. Anna Karásková – státní památková péče, dveře č. 15, tel. 383 416 131, e-mail: karaskova@mesto-blatna.cz).

Aby mohl být požadavek žadatele zařazen do seznamu akcí obnovy připravovaných na rok 2023, je nutné vyplnit stranu 5 z Anketního dotazníku (viz odkaz níže).

Přílohou dále doloží:

  • závazné stanovisko státní památkové péče,
  • akt územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích),
  • doložení fotografií současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2023 prováděny stavební práce,
  • u akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů vyhotovený projektantem nebo stavební firmou (včetně DPH),

Podrobnosti k vyhlášenému programu najdete na webových stránkách: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

 

DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA KULTURY ČR

HAVARIJNÍ PROGRAM

Žádosti se předkládají do 31. 1. 2022  Ministerstvu kultury prostřednictvím územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Více informací a formuláře naleznete na https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ (MPR) A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN (MPZ) ČR

Vlastníci staveb, vedených v Ústředním seznamu kulturních památek na území  Městské památkové zóny Blatná, mohou žádat v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR o dotaci na jejich obnovu, a to prostřednictvím města Blatná. Finanční prostředky z tohoto programu nejsou určeny k modernizaci objektů ani k modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek či k úpravám veřejného prostranství, ošetření zeleně, pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu atd. (přesné podmínky jsou uvedeny v Zásadách MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón).

Více informací a formuláře naleznete na  https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

 

PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník nemovité kulturní památky. Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, nové vikýře, zřizování obytných prostorů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektová dokumentace.

Více informací a formuláře naleznete na  https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

 

DALŠÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MK ČR:

PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT V PAMÁTKOVÉ PÉČI

PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ

PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

Více informací o těchto dotačních programech naleznete na

https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html


Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2021

V rámci grantového programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla pro ORP Blatná v roce 2021 vyčleněna kvóta 462 tis. Kč.

Pro rok 2021 bylo vyhlášeno jedno kolo, v němž byla ORP Blatná podána jedna žádost. Veškeré podklady žádosti byly posouzeny dne 5. 3. 2021 s příslušným krajským úřadem a dne 3. 3. 2021 s Národním památkovým ústavem. Na základě doporučení JK a NPÚ navrhla obec s rozšířenou působností Blatná financování v rámci programu takto:    

Římskokatolická farnost Černívsko

Oprava kostela Nejsvětější Trojice Černívsko  – obnova části krovu a střechy presbytáře a další související práce

       Celkové náklady                            594 897 Kč  

       Výše požadovaná dotace            462 000 Kč

       Vlastní podíl žadatele                  132 897 Kč

Na základě rozhodnutí MK ČR čj. MK 35923/2021/OPP ze dne 21. 5. 2021, byla poskytnuta dotace ve výši 462 tis. Kč. Římskokatolická farnost Černívsko, jako vlastník kostela Nejsvětější Trojice Černívsko, při realizaci dodržela zamýšlený rozsah prací dle položkového rozpočtu:

          Skutečné celkové náklady              594 897 Kč

          Vlastní podíl žadatele                     132 897 Kč

Vyúčtování ŘKF Černívsko (2.19 MB)

Tato zpráva je zpracována v souladu s odst. 14  čl. II Zásad programu MKČR.

Za správnost: Jiřina Mašková

V Blatné dne 10. 1 2022


DOTAČNÍ TITULY KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE

KULTURNÍ DĚDICTVÍ:

  1. Movité kulturní dědictví – určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví.
  2. Obnova drobné sakrální architektury – určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu.
  3. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích – určeno na obnovu a zachování staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí se v plošně památkově chráněném území (Městská památková zóna Blatná, Sedlice)
  4. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek – určeno na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu.
  5. Nemovité kulturní památky – určeno na podporu a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů.
  6. Obnova pietních míst – určeno k obnově historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků.

 

Více informací o těchto dotačních programech naleznete na

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#852 – Kulturní dědictví

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 7. 10. 2022
polojasno 18 °C 8 °C
sobota 8. 10. slabý déšť 17/9 °C
neděle 9. 10. jasno 14/5 °C
pondělí 10. 10. oblačno 16/5 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.