Město Blatná
Blatná

Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

(dle § 12, zák. č. 86/2001 Sb.)

 
 Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni:
 a) uvádět  do  provozu  a  provozovat  stacionární  zdroje  jen  v  souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů,
 b) umožnit  osobám  pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za  účelem  ověření  kategorizace  zdroje,  zjištění množství vypouštěných látek  a  kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady,
 c) oznámit  stacionární  zdroj, který vypouští těkavé organické látky, orgánu obce  způsobem  stanoveným  prováděcím  právním  předpisem,  vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci,
d) plnit  pokyny  orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst.1,
 e) dodržovat  přípustnou  tmavost  kouře  a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti, (Nedodržení  těchto povinností  uvedených je přestupkem podle zvláštního právního předpisu.)
 f) zajišťovat  prostřednictvím  oprávněné  osoby  měření účinnosti spalování, měření  množství  vypouštěných  látek  a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a  to  nejméně  jedenkrát  za  2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost   plní   provozovatelé  u  zdrojů  spalujících  tuhá  paliva  od jmenovitého  tepelného  výkonu  15kW  a  u  zdrojů spalujících plynná nebo    kapalná  paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. /10/ (Plnění  povinnosti  týkající se kontroly podle tohoto písmene je provozovatel  povinen  na  požádání  osob  pověřených  obcí  prokázat záznamem oprávněné osoby ne starším než 2 roky.
 
Povinnosti  uvedené  v  odstavci  1  písm.  b)  a f) se nevztahují na provozovatele  malých  stacionárních  zdrojů  umístěných  v  rodinných domech, bytech  a  stavbách  pro  individuální  rekreaci  s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
Poplatky za znečišťování ovzduší
(§ 19 zák. č. 86/2002 Sb.)
 
Provozovatelé   zvláště   velkých,   velkých,   středních  a  malých stacionárních  zdrojů  platí  poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje  orgán  kraje,  okresní  úřad  nebo  orgán  obce  (dále jen "správce poplatku").  Poplatky,  jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří a řízení o vyměření poplatku se zastaví.
 
Poplatkovým  obdobím podle zákona o ochraně ovzduší je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován.
 
Na běžný rok se platí poplatek zpravidla zálohově; výše záloh   se   stanoví   podle   skutečného  množství  znečišťujících  látek  za předcházející kalendářní rok.
O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek  vybírá  a vymáhá orgán obce podle zvláštního právního předpisu. Orgán  obce vede evidenci zpoplatněných malých stacionárních zdrojů a evidenci o  vyměřených poplatcích za znečišťování ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí.
Roční  výši  poplatku  pro  malý stacionární zdroj vyměří orgány obce pevnou  částkou v rozmezí uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a to úměrně k  velikosti  stacionárního  zdroje  a době jeho provozu v poplatkovém období, případně podle druhu a spotřeby paliva.
Zálohy  na  poplatek  v  prvním roce uvedení stacionárního zdroje do provozu se stanoví výpočtem z jeho projektované kapacity. Oznamovací povinnost je  provozovatel  povinen  splnit  do  2 měsíců od vydání povolení k provozu.
 
Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší.
Provozovatel  malého  zpoplatněného  zdroje je povinen zaslat do 15. února  po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.
 
Malé  spalovací  zdroje  s  nulovou sazbou poplatku nejsou předmětem poplatku a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle odstavce 16.
Oznamovací povinnosti
(§ 20, zák. č. 86/2002 Sb.)
 
Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatků včetně zastavení   provozu   stacionárního   zdroje   nebo   změnu  provozovatele  je provozovatel  povinen oznámit příslušnému správci poplatku do 30 dnů od vzniku této  skutečnosti jako podklad pro vydání nového rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí o vyměření poplatku a jeho záloh zruší.

 

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
polojasno 23 °C 13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C
středa 26. 6. slabý déšť 27/16 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 27/15 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.