Město Blatná
Blatná

Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší

Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší

 (§ 4, zák. č. 86/2002 Sb.)

Zdroje znečišťování ovzduší jsou
 a) mobilní,
 b) stacionární.
    Mobilními  zdroji  znečišťování  ovzduší  (dále  jen  "mobilní  zdroj znečišťování")  jsou  samohybná  a další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu  pohonu  nebo  jsou  zabudovány jako nedílná součást technologického
vybavení. Jde zejména o:
 a) dopravní  prostředky,  kterými  jsou  silniční  vozidla,  drážní vozidla a stroje, letadla a plavidla,
 b) nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné stavební stroje  a  zařízení,  buldozery,  vysokozdvižné  vozíky, pojízdné zdvihací plošiny,  zemědělské  a lesnické stroje, zařízení na údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné skútry a jiná obdobná zařízení,
 c) přenosná  nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky a pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky.
    Stacionární zdroj znečišťování ovzduší (dále jen "stacionární zdroj") je  zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo  může  znečišťovat  ovzduší,  dále  šachta,  lom a jiná plocha s možností zapaření,  hoření  nebo  úletu  znečišťujících látek, jakož i plocha, na které jsou  prováděny  práce  nebo  činnosti,  které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování  ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnost.
Stacionární zdroje se dělí:
 a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie
     1. zvláště velké,
     2. velké,
     3. střední a
     4. malé,
 b) podle technického a technologického uspořádání na
     1. zařízení  spalovacích  technologických  procesů, ve kterých se oxidují paliva  za  účelem  využití            uvolněného  tepla,  (dále  jen "spalovací zdroje"),
     2. spalovny  odpadů  /7/ a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování odpadu a
     3. ostatní stacionární zdroje (dále jen "ostatní zdroje").
Spalovací  zdroje  se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do těchto kategorií:
a) zvláště  velké  spalovací  zdroje,  kterými  jsou  zdroje  znečišťování  o jmenovitém  tepelném příkonu 50 MW a vyšším bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu,
b) velké  spalovací  zdroje,  kterými  jsou  zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW do 50 MW nespadající pod písmeno a),
c) střední  spalovací  zdroje,  kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně,
d) malé  spalovací  zdroje,  kterými  jsou  zdroje  znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW.
    Jmenovité  tepelné  příkony  nebo  výkony  zvláště velkých, velkých a středních  spalovacích  zdrojů  téhož  provozovatele  se  pro  účely stanovení kategorie zdroje nebo emisních limitů sčítají, jestliže
 a) jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku,
 b) spaliny  jsou  vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů  nebo  by s ohledem na uspořádání a druh používaného paliva mohly být vypouštěny společným komínem.
    Jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů téhož provozovatele se  pro  účely  stanovení  kategorie zdroje sčítají za předpokladu, že spaliny jsou nebo by mohly být vypouštěny společným komínem.
    Spalovny  odpadů  patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na
 a) spalovny nebezpečného odpadu,
 b) spalovny komunálního odpadu a
 c) spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu.
    Do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů se zařazují spalovny
     1. podle  písmena  a),  pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství
        odstraňovaného odpadu je větší než 10 tun za den,
     2. podle  písmena  b),  pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství
        odstraňovaného odpadu je větší než 3 tuny za hodinu, nebo
     3. podle  písmena  c),  pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství
        odstraňovaného odpadu je větší než 50 tun za den.
    K ostatním zdrojům náleží také spalovací zařízení procesních ohřevů, u kterých  jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami emitovanými technologickým procesem.
    Provozovatel  je  povinen  zařadit  stacionární  zdroj  do příslušné kategorie  v  souladu  s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. V pochybnostech,  zda  jde  o  stacionární  zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie  stacionárních  zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"), a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu.
    U technologií a jejich zařízení, které dosud nebyly použity v provozu (nově  zaváděné  technologie),  rozhodne  o  kategorii  stacionárního zdroje a emisních limitech Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").
    Prováděcí  právní  předpis  stanoví  způsob zařazování stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií.

 

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 15 °C 11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 19/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 22/11 °C
úterý 28. 5. oblačno 22/12 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.