rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

04 Odbor správní a živnostenský úřad

Pracoviště tř. T. G. Masaryka čp. 1520
vykonává činnost v oblasti samostatné i přenesené působnosti

Přehled hlavních právních předpisů:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Hana Valachová


Drahomíra Návratová


Jana Broulímová


Lenka Floriánová


Lenka Pravdová


Bc.Věra Firichová


Mgr. Nina Švehlová


Bc. Veronika Hudečková, DiS.


Jana Dolejšová, DiS.


Tiskopisy, žádosti, informace ke stažení

Ing. Hana Valachová

hlavní činnost:

 • výkon přenesené působnosti vůči matričním úřadům  správního obvodu MěÚ Blatná
 • výkon přenesené působnosti vůči obecním úřadům správního obvodu MěÚ Blatná provádějící ověřování podpisů a listin
 • ověřování matričních dokladů do ciziny - legalizace
 • zajišťování voleb a referend
 • přijímání oznámení o konání shromáždění
 • vyřizování stížnosti a peticí v rámci působnosti odboru
 • vyřizování žádosti dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti povinného orgánu Města Blatná

Matrika

Drahomíra Návratová


hlavní činnost:

 • vystavování matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list
 • zajišťování svatebních obřadů - foto ZÁMEK - ZDE
 • změna jména a příjmení
 • zápis o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti
 • ověřování podpisů a listin
 • Czech POINT
 • hlášení městským rozhlasem
 • vítání občánků

občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel

Jana Broulímová


Lenka Floriánová

hlavní činnost:

 • vyřizování agendy na úseku OP a CD
 • vedení evidence obyvatel v rozsahu ohlašovny a správního obvodu ORP MěÚ Blatná
 • ověřování podpisů a listin
 • přihlašování k trvalému pobytu
 • rušení trvalého pobytu
 • poskytování údajů z informačního systému
 • zajišťování voleb a referend
 • zajišťování agendy přestupků ve svěřeném rozsahu
 • vítání občánků

přestupkové řízení

Bc. Věra Firichová


Lenka Pravdová

tel. 383 416 201

e-mail pravdova@mesto-blatna.czprestupky@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:

 • zajišťování agendy přestupků ve svěřeném rozsahu
 • vymáhání pohledávek
 • Czech POINT
 • ověřování podpisů a listin

Záležitosti týkající se Živnostenského úřadu:

Živnostenský úřad

Mgr. Nina Švehlová


Bc. Veronika Hudečková, DiS.


Jana Dolejšová, DiS.


přijímá a vyřizuje dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 • ohlášení živnosti fyzických a právnických osob pro živnosti řemeslné, vázané a živnost volnou
 • žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
 • oznámení změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi
 • oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení o přerušení provozování živnosti a o pokračování v provozování živnosti
 • oznámení o úmrtí podnikatele
 • podání v rámci Centrálního registračního místa – oznámení vůči správci daně, České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • žádosti o výpis nebo potvrzení o existenci  zápisu v živnostenského rejstříku

rozhoduje

 • o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • o splnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění
 • o rozsahu a změně živnostenského oprávnění
 • v odůvodněných případech o zrušení živnostenského oprávnění
 • o sankčním pozastavení nebo zrušení živnostenských oprávnění na základě návrhů orgánů státní správy a soudů
 • o přestupcích ve svěřeném rozsahu

provádí

 • kontrolní činnost živnostenského podnikání včetně ukládání sankcí
 • kontrolní činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu svěřené působnosti včetně ukládání sankcí podle zákona o ochraně spotřebitele
 • kontrolní činnost v oblasti značení tabákových výrobků a omezení prodeje lihovin
  a tabákových výrobků                   
 • spolupracuje s orgány státní správy

přijímá a vyřizuje podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele právnických a fyzických osob           
 • oznámení změn a doplnění údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele

rozhoduje

 • o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence na vlastní žádost nebo z moci úřední

Dokumenty a tiskopisy správní a živnostenské agendy

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pondělí 8. 3. 2021
mírné sněžení 4 °C -4 °C
úterý 9. 3. mírné sněžení 3/-3 °C
středa 10. 3. mírné sněžení 5/0 °C
čtvrtek 11. 3. slabý déšť 9/0 °C

Informace e-mailem - přihlášení

Novinky e-mailem

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.