Město Blatná
Blatná

01 Sekretariát

Vykonává činnost v oblasti samostatné i přenesené působnosti a je řízeno tajemníkem MěÚ.

Počet funkčních míst je celkem 5 (sekretariát starosty 1, sekretariát tajemníka 4).
 

Přehled hlavních právních předpisů:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, obecně závazné vyhlášky a nařízení města, vnitřní směrnice.


Tř. T. G. Masaryka 322:


Starosta:
Ing. Robert Flandera  - 1. patro vpravo


Místostarosta:
Pavel Ounický  - 1. patro vpravo


Tajemnice:
Ing. Simona Sedláčková  - 1. patro vlevo


Eliška Stahlová - budova 322, 1.patro vpravo - sekretariát


Iva Princová - budova 322, 1.patro vpravo


Pavel Korous - budova 322, 2.patro


Jarmila Vonešová - budova 322, 1. patro

Tř. T.G.Masaryka 1520

Jan Prček - budova 1520, 4. patro

Hlavní činnosti:

 1. zabezpečuje provoz sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka;
 2. organizačně koordinuje činnost jednotlivých útvarů MěÚ a právnických osob zřízených městem s programem starosty, místostarosty a tajemníka;
 3. vede evidenci obecně závazných vyhlášek, nařízení, usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města a rady města a zápisů z porad vedení MěÚ;
 4. soustřeďuje materiály pro jednání zastupitelstva a rady, dle pokynu starosty vyhlašuje termíny jednání a zveřejňuje je obvyklým způsobem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
 5. vede centrální evidenci podání stížností dle vnitřní směrnice, včetně přijatých nápravných opatření;
 6. eviduje zřizovací listiny organizací města a korespondenci města a MěÚ s nimi;
 7. eviduje organizační agendu městského muzea, knihovny a TSM a personální údaje jejich ředitelů;
 8. vede agendu výběrových řízení dle zákona 312/2002 Sb.;
 9. zajišťuje akce ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců;
 10. zajišťuje sekretářské a administrativní práce pro starostu, místostarostu a tajemníka;
 11. vykonává práci asistenta starosty, místostarosty a tajemníka;
 12. pořizuje zápisy z jednání rady města, zastupitelstva města a porad vedení MěÚ, popř. jiných orgánů;
 13. provádí kontrolu plnění minulých usnesení a výsledky předkládá tajemníkovi;
 14. zabezpečuje přiměřenou informovanost o platných právních předpisech pro potřeby MěÚ;
 15. eviduje odebíraná periodika;
 16. zajišťuje řádnou funkci spisovny pro písemnosti MěÚ, vede spisovou agendu starosty, místostarosty a tajemníka v souladu s platným spisovým a skartačním řádem;
 17. ukládá do spisovny vyřízené spisy starosty, místostarosty a tajemníka a navrhuje je ke skartaci;
 18. vykonává spisovou službu elektronickou formou za použití integrovaného informačního systému GINIS;
 19. zabezpečuje veškeré práce související s přijímáním a vypravováním korespondence MěÚ v návaznosti na platný spisový řád;
 20. zajišťuje funkci datových schránek úřadu v návaznosti na informační systém úřad dle zákona č. 300/2008 Sb.;
 21. zajišťuje kopírování písemností pro občany;
 22. provádí výkaznictví provozu automobilů, dohlíží na efektivní využívání služebních vozidel a vyplňování příslušných formalit dle vnitřního předpisu;
 23. zajišťuje administrativní servis pro zastupitelstvo, radu města a pro vybrané komise;
 24. eviduje agendu komise pro partnerské vztahy a zajišťuje setkání s blatenskými rodáky;
 25. spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti a zajišťuje věcné dary a pamětní listiny pro slavnostní akce (jubilea);
 26. zabezpečuje provoz telefonní ústředny;
 27. vede agendu ztrát a nálezů, vede předepsanou evidenci, zveřejňuje oznámení o nalezených věcech vhodnou formou, předává nalezené doklady (občanské a řidičské průkazy, pasy atd.) příslušným odborům;
 28. zajišťuje funkci úřední desky před č.p. 322, neprodleně zveřejňuje důležitá písemná oznámení;
 29. zajišťuje informovanost občanů a osadních výborů o nejdůležitějších a nejvýznamnějších záležitostech města dle pokynů starosty, místostarosty a tajemníka v součinnosti s vedoucími útvarů;
 30. provádí drobný nákup v maloobchodě;
 31. ve spolupráci se správním odborem zajišťují hlášení městským rozhlasem;
 32. spravuje WWW stránky města;
 33. metodicky a technicky zajišťuje provoz pracovišť Czechpoint;
 34. ukládá a aktualizuje informace o městě do ePUSA, spolupracuje s oddělením krizového řízení;
 35. zajišťuje chod sítě výpočetní techniky, včetně jejího rozvoje;
 36. zajišťuje chod sítě telefonů, faxů, městského rozhlasu a podává návrhy na její zdokonalování;
 37. zajišťuje správu softwaru i hardwaru, případně podává návrhy jejich zdokonalení, příp. výběrová řízení;
 38. provádí zaškolení zaměstnanců do práce s PC, konzultace, poradenskou činnost;
 39. vypracovává programy, provádí ochranu a údržbu datové báze, koordinuje zadávání úloh a provádí výběr vhodných dodavatelů software na základě požadavků jednotlivých útvarů MěÚ a ve spolupráci s těmito útvary vyhodnocuje efektivnost zavedení konkrétních programů, resp. přijímá další potřebná opatření;
 40. plní povinnosti vyplývající z řádu provozu informačního systému MěÚ;
 41. plní další úkoly uložené zastupitelstvem, radou, starostou, místostarostou a tajemníkem.

Úřad Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 9 °C
pondělí 20. 5. déšť 23/10 °C
úterý 21. 5. déšť 22/11 °C
středa 22. 5. déšť 17/11 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.