Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Tiskopisy k místnímu poplatku  za obecní systém odpadového hospodářství

Platné

OZV 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší OZV 5/2019 Typ: PDF dokument, Velikost: 97.05 kB

OZV 3/2023 o místním poplatku ze psů ruší OZV 4/2019 Typ: PDF dokument, Velikost: 82.19 kB

OZV 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ruší OZV 2/2021 Typ: PDF dokument, Velikost: 89.9 kB

Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (652.44 kB)

Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 2/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Blatná.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 kterou se stanoví školský obvod a část školského obvodu mateřských škol zřízených městem Blatná

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
K vyhlášce je možno stáhnout interaktivní formulářové přílohy:
Příloha č. 1 Oznámení o pořádání podniku na území města Blatná
ruší OZV č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška Města Blatná č. 2/2012 Požární řád Města Blatná

Obecně závazná vyhláška Města Blatná č. 4/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno

Vyhláška č. 4/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška č. 2/2001 o statutu městské policie

Vyhláška č. 2/98 o obecní policii

Rušící OZV

Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 6/2016 o zrušení Obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o zrušení Obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejně přístupných místech

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 
ruší OZV  č. 2/2002 a č. 3/2002 (řád veřejného pohřebiště města Blatná – nový/starý hřbitov)

Vyhláška č. 1/2008 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/98 o použití koeficientu při stanovení sazby daně z nemovitosti u pozemků a staveb

Vyhláška č. 1/2006 kterou se ruší vyhláška č. 1/92 o městské památkové zóně


Zrušené OZV

Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (474.69 kB)

​​​​​​​Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (298.02 kB)

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (459.82 kB)

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (483.23 kB)

Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 1/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zrušeno OZV č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blatná

Vyhláška č. 7/2005 o zabezpečení ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území měst

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 2/2005 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Blatná / ve znění vyhlášky 5/2005

Vyhláška č. 5/2005, kterou se upravuje vyhláška č. 2/2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Blatná.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích
  K vyhlášce je možno stáhnout interaktivní formulářové přílohy:
  Příloha č. 2 Žádost o udělení vyjímky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraněnávní komunálních odpadů, vznikající na katastrálních územích města Blatná, včeně systému nakládání se stavebním odpadem 
zrušená OZV č. 4/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
zrušená OZV č. 1/2016 k 1.10.2016

Obecně závazná vyhláška Města Blatná č. 8/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zrušená OZV č. 4/2015 k 1.1.2016

Obecně závazná vyhláška Města Blatná č. 7/2012 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí 
zrušená OZV č. 2/2015 k 01.01.2016 – ta je už také zrušena – platí OZV č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška Města Blatná č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
zrušená OZV č. 5/2019

Obecně závazná vyhláška Města Blatná č. 3/2012 o místních poplatcích
zrušená OZV č. 4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejně přístupných místech 
zrušená OZV č. 2/2016 k 7.7.2016

Vyhláška č. 1/2009 P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Blatná
zrušená OZV č. 2/2012

Vyhláška č. 8/2008 o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích.
zrušená OZV č. 3/2015 k 01.01.2016

Vyhláška č. 3/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
zrušená OZV č. 6/2016

Vyhláška č. 2/2006 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
ruší  OZV č.3/2004
zrušená OZV č. 2/2015

Vyhláška č. 8/2005 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství
zrušená OZV č. 6/2017

Vyhláška č. 3/2005, o hospodaření s byty v majetku města
ruší OZV č. 1/2003 a nyní jsou vydávána jen Pravidla pro přijetí žádosti o byt a hospodaření s byty v majetku města