Blatná - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

kontakty pracovníků MěÚ Blatná

tel. a e-mailové kontakty na jednotlivé pracovníky:

Při volání z MěÚ Blatná na mobilní čísla se volanému zobrazí „skryté číslo“. Důvod je ten, že odchozí hovory z jednotlivých odborů a oddělení jsou směrovány přes GSM brány (ze stejného tel. čísla) a případné zpětné hovory nebylo kam na ústředně přesměrovat.

 

starostka města

starostka

Bc. Kateřina Malečková
Budova č.p. 322
1. patro vpravo
383 416 114
606 683 234

místostarosta města

místostarosta

Pavel Ounický

Budova č.p. 322

1. patro vpravo

383 416 112

606 683 235

mistostarosta@mesto-blatna.cz

tajemnice

Ing. Simona Sedláčková

Budova č.p. 322 

1. patro
vlevo

383 416 102

722 072 381

tajemnik@mesto-blatna.cz

 • Fax: 383 422 103
 • Ústředna: 383 422 101, 383 422 102, 383 416 111
                                                                                                                

Údaje DATOVÉ SCHRÁNKY

 • IDDS: ih3bzwr
 • Obchodní jméno Město Blatná
 • IČO 00250996
 • Typ OVM
 • Obec Blatná
 • Ulice tř. T. G. Masaryka
 • Číslo popisné 322
 • PSČ 38811

Sekretariát  (Budova č.p. 322)

Bc. Mlíčková Gabriela

1.patro vpravo

383 416 101

mlickova@mesto-blatna.cz

Sekretariát starosty

Sloupová Iva

1.patro vpravo

383 416 111

 

 Ústředna, podatelna

Kodýdková Eva 1.patro vpravo 383 416 111   Ústředna, podatelna

Vonešová Jarmila

1. patro

383 416 144

vonesova@mesto-blatna.cz

Personalistika, mzdy

Korous Pavel 2. patro 383 416 160 korous@mesto-blatna.cz Informatik
                                                                                                                          

Odbor finanční a školství (Budova č.p. 322)

Ing. Malečková Dagmar

přízemí vlevo

 383 416 142

maleckova@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru

Knížová Bohumila

přízemí vlevo

383 416 141

knizova@mesto-blatna.cz

Místní poplatky, pokladna

Švecová Milena

přízemí vlevo

383 416 145

svecova@mesto-blatna.cz

Místní poplatky – odpady

Kateřina Koptyšová DiS.

přízemí vlevo

 383 416 143

koptysova@mesto-blatna.cz

 účetnictví

Bůbalová Ivana přízemí vlevo 383 416 143 bubalova@mesto-blatna.cz

rozpočetnictví, účetnictví

Ing. Linhartová Eva

přízemí vlevo

383 416 170

linhartovae@mesto-blatna.cz

Záležitosti školství

 
 

Odbor výstavby a územního plánování (Budova č.p. 322)

Bc. Koubek Václav

přízemí vpravo

383 416 152

606 683 236

koubek@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru

Mgr. Peterka Vlastimil 

přízemí vpravo

383 416 155 

peterka@mesto-blatna.cz

Územní plánování, ÚAP

Ing. Linhartová Martina Přízemí vpravo 383 416 150 linhartova@mesto-blatna.cz Územní plánování, ÚAP

Ing. Fisher Martina

přízemí vpravo

383 416 151

fisher@mesto-blatna.cz

Stavební řízení – Blatná

Ing. Mareš Tomáš

přízemí vpravo

383 416 153

mares@mesto-blatna.cz

 Územní řízení, liniové stavby

Bc. Rojík Lukáš přízemí vpravo 383 416 156

rojik@mesto-blatna.cz

Stavební řízení - ostatní obce, registry

Pěčová Jaroslava

přízemí vpravo

383 416 154

pecova@mesto-blatna.cz

Sekretářka, archivářka

Ing. Arch. Vojtík Šimon, Ph.D. přízemí vpravo (po tel. dohodě) 603 955 244 vojtik@mesto-blatna.cz Architekt města Blatná
  

Odbor majetku, investic a rozvoje (Budova č.p. 322) 

Blovský Jaroslav

přízemí vpravo

383 416 130

724 189 593

blovsky@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru

Bc. Karásková Anna přízemí vpravo 383 416 131 karaskova@mesto-blatna.cz Státní památková péče

Ing. Cheníček Václav

přízemí vpravo

 383 416 132

 chenicek@mesto-blatna.cz

Pozemky, nebyt. prostory, zást. ved.

Pešková Věra

 přízemí vpravo

 383 416 132

 peskova@mesto-blatna.cz

 Majetek (pojištění, inventury)

Hoštičková Bohumila

přízemí vlevo

 383 416 133

 hostickova@mesto-blatna.cz

 Regionální rozvoj, dotace

Petr Chlanda

2.patro vlevo

383 416 135

chlanda@mesto-blatna.cz

Referent odboru

Mašková Jiřina přízemí vlevo 383 416 136 maskova@mesto-blatna.cz Referent odboru

Kolář Jiří

přízemí vlevo

 383 416 134

kolar@mesto-blatna.cz

 Správa budov a autoprovozu

  

Odbor dopravy (Budova č.p. 1520)

Ing. Valášek Jan

1-2 mezipatro

383 416 220

602 739 037

valasek@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru, silniční správní úřad

Jíchová Zdeňka

1-2 mezipatro

383 416 223

jichova@mesto-blatna.cz

Evidence vozidel

Opplová Nikol, DiS.

1-2 mezipatro

383 416 224

opplova@mesto-blatna.cz

Evidence vozidel

Bc. Víznerová Naděžda

1-2 mezipatro

383 416 225

viznerova@mesto-blatna.cz

Řidičské průkazy

Bc. Sýbek Bohumil

2-3 mezipatro

383 416 221

sybek@mesto-blatna.cz

Dopravní přestupky

Navrátil Aleš

2-3 mezipatro

383 416 226

anavratil@mesto-blatna.cz

Zkušební komisař

Mgr. Bolinová Jana 1-2 mezipatro 383 416 262 bolinova@mesto-blatna.cz Evidence vozidel, silniční správní úřad

 

Odbor sociální (Budova č.p. 1520) 

Bc. Koubková Markéta

2. patro

383 416 213

724 189 591

koubkova@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru

Hromada Jan, DiS.

2. patro

  383 416 214

hromada@mesto-blatna.cz 

Soc. právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež

Tesařová Jana

2. patro

383 416 215

tesarova@mesto-blatna.cz

Soc. právní ochrana dětí

Mgr. Tereza Posavádová

2. patro

383 416 212

posavadova@mesto-blatna.cz

Sociální pracovník, kurátor pro dospělé

Bc. Čermáková Michaela, DiS.

2. patro

383 416 216

cermakova@mesto-blatna.cz

Soc. právní ochrana dětí, pěstounská péče

 

Odbor správní a živnostenský úřad (Budova č.p. 1520)

Ing. Valachová Hana

1. patro

383 416 205
721 253 002

valachova@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru

Pravdová Lenka

1. patro

383 416 201

pravdova@mesto-blatna.cz

Přestupky

Bc. Firichová Věra

1. patro

383 416 206

firichova@mesto-blatna.cz

Přestupky

Broulímová Jana

1. patro

383 416 202
607 879 518

broulimova@mesto-blatna.cz

OP, cestovní doklady, evidence obyvatel

Floriánová Lenka

1. patro

383 416 203
607 879 518

florianova@mesto-blatna.cz

OP, cestovní doklady, evidence obyvatel

Návratová Drahomíra

1. patro

383 416 204
725 730 997

navratova@mesto-blatna.cz

Matrika, ověřování podpisů a listin

Mgr. Švehlová Nina

2-3 mezipatro

383 416 241

svehlova@mesto-blatna.cz

Agenda v celém rozsahu živnost. zákona

Bc. Hudečková Veronika, DiS.

2-3 mezipatro

383 416 242

hudeckova@mesto-blatna.cz

Agenda v celém rozsahu živnost. zákona

Dolejšová Jana, DiS.

2-3 mezipatro

383 416 243

dolejsova@mesto-blatna.cz

Agenda v celém rozsahu živnost. zákona

 

 

Odbor životního prostředí (Budova č.p. 1520) 

Ing. Šustrová Jana 3. patro 383 416 233 sustrova@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru
Odpadové hospodářství, Vodní hospodářství (studny)

Ing. Červená Tereza

3. patro

383 416 231

cervena@mesto-blatna.cz

Péče o zeleň města

Nuslová Markéta, DiS.

3. patro

383 416 234

nuslova@mesto-blatna.cz

Ochrana ovzduší,  ochrana   ZPF, ochrana přírody a krajiny a administrativa

Poisl Jiří

3. patro

383 416 235

poisl@mesto-blatna.cz

Státní správa lesů, myslivost, rybářství

Jahoda Petr, DiS.

3. patro

383 416 236

jahoda@mesto-blatna.cz

Vodní hospodářství, zástupce vedoucího

Ing Dolejš Martin 2. patro čp. 322 383 416 120

dolejs@mesto-blatna.cz

Krizové řízení, protipovodňová ochrana

 

 

Sekretariát (Budova č.p. 1520)

Prček Jan 4. patro 383 416 261

prcek@mesto-blatna.cz

informatik

                

 

Městská policie Blatná

 • B. Němcové č. p. 30, 388 01 Blatná
 • (Bývalá ubytovna Tesly)
 • tel. 383 423 467,   fax. 383 423 467,   mobil: 720 513 321
 • e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

 

 

Roman Urbánek 724 726 602 Vedoucí strážník

 Vaněk Petr

 602 586 850

 Zástupce vedoucího strážníka

 Hůzlová Anna

 606 738 090

 Strážník MP  

 Karol David  602 586 785  Strážník MP