Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Můžete se na nás obracet v následujících případech: neplacení výživného jedním z rodičů, při problémech se stykem s nezletilými dětmi, při výchovných problémech dětí. Pomůžeme Vám sepsat důležité návrhy k soudu, popřípadě Vám poradíme kam se s problémy obrátit, např. právní zástupce, psycholožka, výchovné centrum, pedagogicko- psychologická poradna. Poradíme a pomůžeme sepsat podání k soudu, jako např: návrhy na úpravu poměrů k dětem, na určení vyživovací povinnost, v jednodušších případech návrhy na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, prodejem movitých věcí, návrh na popření či určení otcovství, na úpravu styku s nezl. dětmi apod.

Dále Vám poradíme ohledně náhradní rodinné péče – adopce, pěstounská péče. Obracet se na nás můžete i v případě ohrožených dětí nebo s případy domácího násilí, kde jsme schopni poradit a poskytnout pomoc v součinnosti s psychologem, psychosociálními centry zabývajícími se touto problematikou. Nastíníme Vaše možnosti do budoucna – jak řešit věc po právní stránce – soudy, policie, azylové bydlení apod.

Bližší informace na telefonickém čísle 383416215 – Jana Tesařová, od 1.2.2007 i na lince 214 – p. Hromada.