Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vydání předplacené parkovací karty pro stání vozidel v lokalitách tř.J.P. Koubka a nám. Míru, Blatná
 

Základní informace
V lokalitách tř. J.P. Koubka a nám. Míru, Blatná je zřízena zóna placeného parkování. Mimo standardního zaplacení ceny v parkovacím automatu, mohou fyzické / právnické osoby, které mají v Blatné trvalý pobyt, vlastní v zóně placeného parkování nemovitost, mají v Blatné místo podnikání, sídlo firmy nebo provozovnou, využít možnost zakoupení přeplacené parkovací karty. Karta se vydává na ½ roku nebo na 1 rok a je vystavena na konkrétní registrační značku vozidla (tedy je nepřenosná), jehož je výše uvedená osoba vlastníkem nebo provozovatelem. Zakoupení předplacené parkovací karty opravňuje jejího držitele stát s vozidlem, k němuž byla karta vystavena, v zóně s placeným parkováním bez nutnosti uhradit standardní parkovací poplatek v automatu. Karta neopravňuje jejího držitele k vyhrazení parkovacího místa!
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v předchozím odstavci, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Nařízení města Blatná č. 1/2018 a Provozní řád placených parkovišť.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz vozidla
  • doklad totožnosti
  • výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu
  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Poplatky
Vydání parkovací karty s platností ½ roku 1 100 Kč
Vydání parkovací karty s platností 1 rok 2 000 Kč
 

Formuláře

  • Formulář „Žádost o vydání parkovací karty“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde (60.43 kB).