Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vydání paměťové karty vozidla (podniku) pro digitální tachograf (nové, výměna po ukončení platnosti, z důvodu změny údajů nebo za ztrátu/odcizení/poškození).
 
Základní informace
Žadatelem o vydání paměťové karty vozidla (podniku) je provozovatel vozidla/vozidel, vybaveného/vybavených záznamovým zařízením podle Nařízení Rady ES č. 2135/98 – digitálním tachografem.
Platnost karty vozidla (podniku) je 5 let od jejího vydání.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba, která má v ČR bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště (v případě fyzické osoby), nebo sídlo (v případě právnické osoby). Žádost je možné podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.            
 
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
 

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 
Právní předpisy
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
 
Jaké doklady musíte mít s sebou:
-         doklad totožnosti
-         úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina apod.) nebo jeho ověřená kopie                                                    
-         plnou moc, pokud věc bude vyřizovat jiná osoba než jednatel společnosti či fyzická osoba podnikatele
-         původní kartu vozidla (podniku), pokud se nejedná o vydání nové karty, ztrátu nebo odcizení
Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že paměťové karty jsou vyráběny centrálně, je lhůta pro vydání karty nejdéle 15 pracovních dní od podání žádosti.
 
Poplatky
Vydání paměťové karty vozidla (podniku) pro digitální tachograf (bez ohledu na důvod)
700 Kč
 
Formuláře
Formulář „Žádost o vydání paměťové karty vozidla (podniku)“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde.