Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf (nové, výměna po ukončení platnosti, z důvodu změny údajů nebo za ztrátu/odcizení/poškození).
 
Základní informace
Povinnost být držitelem karty řidiče má osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady ES č. 2135/98 – digitálním tachografem a je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla.
Platnost karty řidiče je 5 let od jejího vydání.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která je držitelem příslušných řidičských oprávnění a které se výše uvedená povinnost týká, pokud má v ČR trvalý pobyt nebo, jde-li o osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, obvyklé bydliště. Žádost je možné podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.
 
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
 
Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 
Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška č. 124/2007 Sb.
 
Jaké doklady musíte mít s sebou:
-         doklad totožnosti
-     platný řidičský průkaz (žádost lze případně podat i současně se žádostí o vydání řidičského průkazu – v tomto případě bude paměťová karta vyrobena až po vyrobení řidičského průkazu)
-         původní kartu řidiče, pokud se nejedná o vydání nové karty, ztrátu nebo odcizení
Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že paměťové karty jsou vyráběny centrálně, je lhůta pro vydání karty nejdéle 15 pracovních dní od podání žádosti. Pokud je se žádostí o vydání paměťové karty současně podána žádost o vydání řidičského průkazu, prodlužuje se tato lhůta o dobu nutnou pro výrobu řidičského průkazu.
 
Poplatky
Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf (bez ohledu na důvod)                         700 Kč
 
Formuláře
Formulář „Žádost o vydání paměťové karty řidiče“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde.