Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
 

Základní informace
Vydání mezinárodního řidičského průkazu se doporučuje při cestách do zahraničí, zejména mimo kontinent. Vydání mezinárodního řidičského průkazu při cestách do členských zemí Evropské unie a většiny ostatních evropských zemí není nutné.
Platnost mezinárodních řidičských průkazů je v případě řidičského průkazu vydávaného podle úmluvy z Vídně (1968) 3 roky, v případě řidičského průkazu vydávaného podle úmluvy z Ženevy (1949) 1 rok. Který typ mezinárodního řidičského průkazu je při cestě do konkrétního státu třeba vydat sdělí pracovníci odboru dopravy.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která je držitelem řidičského průkazu. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti
  • řidičský průkaz
  • 1 fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm

Lhůta pro vyřízení žádosti
Na počkání
 

Poplatky
50 Kč
 

Formuláře
Formulář „Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde.