Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla.
 

Základní informace
V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození uvedených dokladů je jejich vlastník povinen požádat o vystavení duplikátu. Žádost je nutno podat i v případě ztráty (velkého) technického průkazu. V takovém případě sice již nový technický průkaz vydán nebude, ovšem je nutné vydat nové osvědčení o registraci vozidla, které od 01.01.2024 nahrazuje dosavadní technický průkaz i dosavadní osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz).
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem vozidla.
 

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů).

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán a není-li odcizen nebo ztracen
  • osvědčení o registraci vozidla - tzv. malý technický průkaz (není-li odcizen nebo ztracen)
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
500 Kč za  ztracený, zničený nebo poškozený doklad

100 Kč za odcizený doklad - odcizení je nutno doložit protokolem vydaným Policií ČR

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Formuláře

Formulář „Žádost o vydání nového osvědčení o registraci  silničního vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 1.75 MB