Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození registrační značky vozidla 

Základní informace
O vydání nových registračních značek z důvodu ztráty, odcizení, zničení nebo poškození je povinen požádat vlastník vozidla.

V případě ztráty, odcizení nebo zničení registrační značky (byť jedné) je vždy nutné vydat nové (jiné) registrační značky (tj. v těchto případech není možné další tabulku/y stejné značky z důvodu zabránění jejího zneužití dovyrobit a to ani v případě registrační značky na přání).

V případě poškození značky je možné požádat o vydání tabulky registrační značky již přidělené (tj. stejné značky). V tomto případě je třeba počítat s přiměřenou lhůtou potřebnou na objednání, výrobu a dodání značky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem vozidla.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.


Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není vlastníkem vozidla
  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • v případě poškození též poškozenou registrační značku
  • zbývající registrační značku, pokud došlo ke ztrátě, odcizení atd. pouze jednoho kusu

Poplatek

Vystavení nových registračních značek u vozidel vybavených 2 kusy značek (bez ohledu na skutečnost, zda byla ztracena / odcizena / poškozena / zničena pouze jedna značka nebo obě): 450 Kč
Vystavení nové registrační značky u vozidel vybavených 1 kusem značky (přípojná vozidla, motocykly, traktory, pracovní stroje): 250 Kč

Vydání tabulky (stejné) registrační značky již přidělené (v případě poškození): 600 Kč za každou tabulku.

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Formuláře

V případě poškození registrační značky, kdy vlastník vozidla žádá o vydání nové tabulky téže registrační značky, se podává formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“, kterou je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 741.98 kB

Při ztrátě, odcizení nebo zničení registrační značky podává vlastník vozidla formulář „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“, které je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 772.29 kB