Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Změna vlastníka silničního vozidla z důvodu dědictví.
 

Základní informace
Zápis změny vlastníka, pokud nový vlastník nabyl vozidlo na základě rozhodnutí soudu (resp. soudního notáře) v dědickém řízení. Žádost o zápis změny vlastníka z důvodu přechodu vlastnického práva musí nový vlastník vozidla podat nejpozději do 10 pracovních dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Nový vlastník vozidla (=dědic) nebo osoba tímto vlastníkem zplnomocněná.
 

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • rozhodnutí / usnesení soudu (resp. soudního notáře) ve věci dědického řízení, s vyznačením právní moci
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 1 rok - protokol není nutné fyzicky předkládat, úřad si jej ověřuje v systému on-line
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla = zelená karta, není-li vozidlo vyřazené z provozu; zelenou kartu lze předložit i v elektronické podobě, např. zobrazenou na displeji mobilního telefonu
  • doklad totožnosti žadatele
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel ve věci zastoupen

Poplatek
Bez poplatku

Formuláře
Formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 2.08 MB