Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Zápis změny údaje (údajů) v registru silničních vozidel. Tento popis se nevztahuje na změny vlastníka, provozovatele, vyřazení, zánik vozidla, vývoz, dovoz vozidla, přestavbu, vydání duplikátu dokladů nebo náhradních registračních značek (za ztrátu, odcizení atd.) - tyto životní situace jsou popsány samostatně.
 

Základní informace
Jedná se o změny údajů zapsaných v registru silničních vozidel (např. změna příjmení, bydliště, barvy vozidla, výměna karoserie, zápis alternativních kol, tažného zařízení, zápis hromadně schválené přestavby apod.).

Žádost o zápis změny údaje (údajů) v registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podle § 11 zákona č. 56/2001 Sb. podat do 10 ti pracovních dní ode dne, kdy změna nastala.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.
 

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • doklady osvědčující změnu (např. vyjádření výrobce vozidla, typový list osvědčující schválení tažného zařízení, potvrzení o provedení hromadně schválené přestavby apod.); pokud se jedná o výměnu podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla je nutné doložit doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce po výměně této podstatné části – pro sdělení, které doklady je nutno v jednotlivých případech doložit kontaktujte pracovníky odboru dopravy
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
50 Kč za každou změnu
(tedy např. změna bydliště a současně zápis tažného zařízení = 50 + 50 = 100 Kč)

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 646.37 kB