Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vývoz vozidla do jiného státu

Základní informace
Tento popis se vztahuje na situace, kdy má být vozidlo registrované v ČR, nebo i vozidlo neregistrované, pokud má schválenu technickou způsobilost, vyvezeno do jiného státu a tam následně zaregistrováno (např. z důvodu prodeje, odstěhování vlastníka vozidla do jiného státu apod.). Za účelem vývozu se vozidlu přidělují registrační značky určené pro vývoz s omezenou platností, nejdéle na 3 měsíce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Stávající vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) zapsaný v registru silničních vozidel nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem vozidla. V případě vývozu vozidla neregistrovaného v ČR žádá nový vlastník vozidla (cizinec).

Příslušnost
K podání žádosti o vývoz (přidělení vývozních registračních značek) vozidla je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není vlastníkem vozidla
  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán;
  • v případě vozidla v ČR neregistrovaného jiný doklad o technické způsobilosti vozidla (např. cizí technický průkaz)
  • osvědčení o registraci vozidla, pokud se jedná o vozidlo již registrované v ČR
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 1 rok - protokol není nutné fyzicky předkládat, úřad si jej ověřuje v systému on-line
  • zelenou kartu, pokud se jedná o vozidlo v ČR dosud neregistrované; zelenou kartu lze předložit i v elektronické podobě, např. zobrazenou na displeji mobilního telefonu
  • doklad o nabytí vozidla, pokud se jedná o vozidlo v ČR dosud neregistrované
  • registrační značky vozidla, pokud se jedná o již v ČR registrované vozidlo
  • údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz (jedná se o jméno, příjmení a datum narození, příp. obchodní firmu a IČ, adresu a stát), které uvede vlastník vozidla v žádosti

Poplatek

Vystavení registračních značek určených na vývoz u vozidel vybavených 2 kusy značek činí 400 Kč
Vystavení nové registrační značky určené na vývoz u vozidel vybavených 1 kusem značky (přípojná vozidla, motocykly, traktory, pracovní stroje) činí 200 Kč

V případě vozidla, které je již v ČR registrováno, se k výše uvedenému správnímu poplatku přičítá ještě 50 Kč za změnu údajů.

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Formuláře
Formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 682.79 kB