Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Vydání další tabulky registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (jedná se o nosiče na jízdní kola, boxy na zavazadla která zakrývají registrační značku upevněnou na vozidle apod.).

Základní informace
O vydání další tabulky registrační značky z výše uvedeného důvodu může požádat vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník nebo provozovatel vozidla (fyzická nebo právnická osoba) se souhlasem vlastníka vozidla nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem či provozovatelem vozidla.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není vlastníkem nebo provozovatelem vozidla
  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla

Poplatek

Vydání další tabulky (stejné) registrační značky již přidělené: 600 Kč za každou tabulku.

V případě elektronického podání přes portál dopravy se správní poplatek vybírá až při osobním předání dokladů. Výše správního poplatku je v takovém případě snížena o 20 %.

Formuláře

V tomto případě se podává formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“, kterou je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 741.98 kB