Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Ukončení režimu vyřazení (dříve dočasného vyřazení nebo depozitu) silničního vozidla z provozu
 

Základní informace
Ukončení vyřazení vozidla (dříve dočasného vyřazení nebo depozitu) – vyzvednutí uložených (případně nově vydaných) registračních značek a osvědčení o registraci vozidla
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.
 

Příslušnost
Žádost o ukončení vyřazení vozidla se podává u toho úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil (tj. u kterého jsou uloženy registrační značky a osvědčení o registraci vozidla).

Upozornění:

1. Vlastník vozidla, které je vyřazeno z provozu a toto vyřazení trvá déle než 12 měsíců, je povinnen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu obce s rozšířenou působností, který provedl vyřazení vozidla, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

2. Vlastník vozidla může do 3 let ode dne vyřazení vozidla z provozu požádat úřad, u kterého je vozidlo vyřazeno, o zachování registrační značky a osvědčení o registraci vozidla. Pokud takovou žádost nepodá, budou tabulky s registrační značkou vozidla a osvědčení o registraci vozidla po uplynutí 3 let ode dne vyřazení vozidla z provozu (bude-li vozidlo stále vyřazeno) skartovány. Skartace nevylučuje možnost, aby i po uplynutí 3 let vlastník vozidla požádal o ukončení vyřazení vozidla, pouze mu budou vystaveny nové tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla. V případě vozidel, která byla vyřazena před 1.3.2023, počíná běžet výše uvedená 3 letá lhůta dnem 1.3.2023.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.


Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, pokud je k vozidlu ještě vydán
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu)
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
Ukončení vyřazení vozidla a oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, je bez poplatku.

Za zachování registrační značky vozidla, které je vyřazeno déle než 3 roky, je stanoven správní poplatek ve výši 200 Kč.

Formuláře
Formulář „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku“, který lze využít i pro podání žádosti o zachování registrační značky a osvědčení o registraci vyřazeného vozidla, je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 1.48 MB