Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Rezervace registrační značky

Základní informace
Na základě žádosti osoby (zpravidla budoucího vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla) sdělí obecní úřad obce s rozšířenou působností, jaká registrační značka bude vozidlu, které dosud není zapsáno v registru silničních vozidel, přidělena. Žádost musí obsahovat číslo VIN vozidla.

Registrační značka je pak u úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, rezervována po dobu 1 měsíce, a při podání žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel je pak vozidlu přidělena. Pokud žadatel požádá o zápis vozidla do registru vozidel u jiného úřadu obce s rozšířenou působností nebo pokud nepodá žádost do 1 měsíce, rezervace registrační značky zaniká.

Popsaný postup se nevztahuje na rezervaci registrační značky na přání (viz samostatně zpracovaný popis „Registrační značka na přání“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Jakákoliv osoba. Zpravidla jedná budoucí vlastník nebo provozovatel vozidla, pro které má být registrační značka rezervována.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti
  • žadatel nemusí při podání žádosti o rezervaci registrační značky předkládat žádné doklady k vozidlu, musí však znát jeho identifikační číslo (VIN) 
     

Poplatky
Za rezervaci registrační značky (s výjimkou registrační značky na přání) je stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč.

Formuláře
V tomto případě není stanoven předepsaný formulář žádosti. Žádost lze napsat volnou formou.