Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pojmenování životní situace
Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
 

Základní informace
Vystavení výpisu údajů o vozidlech a jejich vlastnících / provozovatelích.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Údaje je možné poskytnout vlastníkovi nebo provozovateli vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti a dále fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů.
 

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem, osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná nebo elektronickým podáním přes portál dopravy (zatím není možné pro právnické osoby).

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Nikol Opplová, DiS. tel. 383 416 223 email: opplova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Kristýna Vokáčová, DiS. tel. 383 416 262 email: vokacova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
 

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud žadatel jedná v zastoupení

Poplatek
50 Kč za negativní výpis nebo 50 Kč za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká (tedy pokud budou např. na vystavovaném výpisu uvedena 3 vozidla bude poplatek činit 3 x 50 = 150 Kč), s výjimkou orgánů, které jsou podle zákona o poplatcích od tohoto poplatku osvobozeny (zejména orgány veřejné správy)

Výpis pořízený prostřednictvím portálu dopravy je bezplatný.
 

Formuláře

Formulář „Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 626.45 kB