Blatná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Základní informace k životní situaci

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ten, kdo chce předmětný záměr uskutečnit, případně jeho zplnomocněný zástupce
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Záměr zpracovat do grafické podoby, z níž by bylo možné jeho posouzení (zákres do snímku z katastrální mapy, půdorys, pohled). Po konzultaci s pracovníkem Stavebního úřadu předložit jím stanovené vypsané formuláře s příslušnými přílohami.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Konzultací s pracovníkem Stavebního úřadu v Blatné. 
Na které instituci životní situaci řešit
Stavební úřad města Blatná
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na městském úřadě v Blatné, odboru výstavby a územního plánování, který je obecným stavebním úřadem dle stavebního zákona.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Při vstupní konzultaci nejsou třeba žádné doklady
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář pro umístění i povolení stavby je určen charakterem stavby (viz. odkaz formuláře). K dispozici na internetových stránkách města Blatná.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, část I, pol. 17 a 18
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30-ti dnů pro vydání stanovisek pro jednoduché případy; jinak do 60-ti dnů. V řízení mohou být stanoveny konkrétní lhůty (v případě přerušení řízení lhůty neběží).
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace
Ve stavebně správním řízení jsou účastníci stanoveni stavebním zákonem, příp. správním řádem (obecně ti, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni).
Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna (některé přílohy k žádostem je však třeba doložit fyzicky), nutno elektronický podpis.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Podle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, dle zákona č. 500/2004 Sb., (správního řádu), dále dle zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích).
Jaké jsou související předpisy
Prováděcí vyhlášky: 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 398/2009 Sb., 268/2009 Sb.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Řádné:
odvolání proti rozhodnutí ve stanovené lhůtě (dle správního řádu).
Mimořádné:
podnět na přezkumné řízení (dle správního řádu). 
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Do 2.000.000,- Kč v případě porušení stavebního zákona (§178-181 stavební zákon).
Nejčastější dotazy
Možnost umístění stavby v dané lokalitě (pozemky dle platné územně plánovací dokumetace).
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě.
ze stavebního zákona

Zastavitelné plochy pro bydlení v Blatné


Kontaktní osoby:

Bc. Koubek Václav

přízemí vpravo

383 416 152

606 683 236

koubek@mesto-blatna.cz

Vedoucí odboru

Mgr. Peterka Vlastimil 

přízemí vpravo

383 416 155 

peterka@mesto-blatna.cz

Územní plánování, ÚAP

Ing. Linhartová Martina Přízemí vpravo 383 416 150 linhartova@mesto-blatna.cz Územní plánování, ÚAP

Ing. Fisher Martina

přízemí vpravo

383 416 151

fisher@mesto-blatna.cz

Stavební řízení – Blatná

Ing. Mareš Tomáš

přízemí vpravo

383 416 153

mares@mesto-blatna.cz

 Územní řízení, liniové stavby

Bc. Rojík Lukáš přízemí vpravo 383 416 156

rojik@mesto-blatna.cz

Stavební řízení - ostatní obce, registry

Pěčová Jaroslava

přízemí vpravo

383 416 154

pecova@mesto-blatna.cz

Sekretářka, archivářka

Ing. Arch. Vojtík Šimon, Ph.D. přízemí vpravo (po tel. dohodě) 603 955 244 vojtik@mesto-blatna.cz Architekt města Blatná

  

Seznam obcí, které podléhají správě stavebního úřadu v Blatné:

Matriční úřadSeznam obcí

Bělčice

 • Bělčice
 • Hornosín
 • Chobot
 • Uzenice
 • Uzeničky

Blatná

 • Bezdědovice
 • Blatná
 • Bratronice
 • Buzice
 • Čečelovice
 • Hajany
 • Chlum
 • Kadov
 • Lažánky
 • Lažany
 • Mačkov
 • Myštice
 • Záboří

Lnáře

 • Březi
 • Kocelovice
 • Lnáře
 • Předmíř
 • Tchořovice

Sedlice

 • Lom
 • Sedlice
 • Škvořetice

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
6.4.2009
Popis byl naposledy aktualizován
6.4.2009
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
REŽIM POVOLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEB – viz odkaz