Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče

Pojmenování životní situace
Výpis z evidenční karty řidiče
Základní informace
Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje informace o získaných řidičských oprávněních, vystaveném řidičském průkazu, evidovaných sankcích a trestech za přestupky a trestné činy spáchaných na úseku provozu na pozemních komunikacích
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Odbor dopravy poskytuje tyto informace podle § 121 zákona č. 361/2000 Sb., zejména orgánům státní správy, soudům a orgánům trestního řízení, za účelem konkrétního řízení, obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost a fyzickým osobám, jedná-li se o údaje o nich vedené.
Příslušnost
Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz

V případě nepřítomnosti:
Zdeňka Jíchová   tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti
  • ověřenou plnou moc, pokud jedná osoba o které jsou dotyčné údaje vedeny, v zastoupení

Poplatky
15 Kč za první stranu výpisu a 5 Kč za každou další stranu, s výjimkou orgánů, které jsou podle zákona o poplatcích od tohoto poplatku osvobozeny (zejména orgány státní správy)
Formuláře

  • Formulář „Žádost o výpis z evidenční karty řidiče“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde.