Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Pojmenování životní situace
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Základní informace
Vydání mezinárodního řidičského průkazu se doporučuje při cestách do zahraničí, zejména mimo kontinent. Vydání mezinárodního řidičského průkazu při cestách do členských zemí Evropské unie a většiny ostatních evropských zemí není nutné.
Platnost mezinárodních řidičských průkazů je v případě řidičského průkazu vydávaného podle úmluvy z Vídně (1968) 3 roky, v případě řidičského průkazu vydávaného podle úmluvy z Ženevy (1949) 1 rok. Který typ mezinárodního řidičského průkazu je při cestě do konkrétního státu třeba vydat sdělí pracovníci odboru dopravy.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která je držitelem řidičského průkazu. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz

V případě nepřítomnosti:
Zdeňka Jíchová   tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti
  • řidičský průkaz
  • 1 fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm

Lhůta pro vyřízení žádosti
Na počkání
Poplatky
50 Kč
Formuláře

  • Formulář „Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde.