Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla

Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla

Pojmenování životní situace
Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla.
Základní informace
V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození uvedených dokladů je jejich vlastník povinnen požádat o vystavení duplikátu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem vozidla.
Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů).

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.


Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz (není-li odcizen nebo ztracen)
  • osvědčení o registraci vozidla - tzv. malý technický průkaz (není-li odcizen nebo ztracen)
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
100 Kč za každý ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený doklad (tzn. například při současné ztrátě technického průkazu i osvědčení o registraci vozidla je správní poplatek 100 + 100 = 200 Kč)
Formuláře

  • Formulář „Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci  silničního vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde