Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození registrační značky vozidla

Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození registrační značky vozidla

Pojmenování životní situace
Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození registrační značky vozidla 

Základní informace
O vydání nových registračních značek z důvodu ztráty, odcizení, zničení nebo poškození je povinen požádat vlastník vozidla.

V případě ztráty, odcizení nebo zničení registrační značky (byť jedné) je vždy nutné vydat nové (jiné) registrační značky (tj. v těchto případech není možné další tabulku/y stejné značky z důvodu zabránění jejího zneužití dovyrobit a to ani v případě registrační značky na přání).

V případě poškození značky je možné požádat o vydání tabulky registrační značky již přidělené (tj. stejné značky). V tomto případě je třeba počítat s přiměřenou lhůtou potřebnou na objednání, výrobu a dodání značky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem vozidla.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.


Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není vlastníkem vozidla
  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla
  • v případě poškození též poškozenou registrační značku
  • zbývající registrační značku, pokud došlo ke ztrátě, odcizení atd. pouze jednoho kusu

Poplatek

Vystavení nových registračních značek u vozidel vybavených 2 kusy značek (bez ohledu na skutečnost, zda byla ztracena / odcizena / poškozena / zničena pouze jedna značka nebo obě): 450 Kč
Vystavení nové registrační značky u vozidel vybavených 1 kusem značky (přípojná vozidla, motocykly, traktory, pracovní stroje): 250 Kč

Vydání tabulky (stejné) registrační značky již přidělené (v případě poškození): 600 Kč za každou tabulku.

Formuláře

V případě poškození registrační značky, kdy vlastník vozidla žádá o vydání nové tabulky téže registrační značky, se podává formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“, kterou je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.

Při ztrátě, odcizení nebo zničení registrační značky podává vlastník vozidla formulář "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou", které je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.