Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Změna vlastníka silničního vozidla z důvodu dědictví

Změna vlastníka silničního vozidla z důvodu dědictví

Pojmenování životní situace
Změna vlastníka silničního vozidla z důvodu dědictví.
Základní informace
Zápis změny vlastníka, pokud nový vlastník nabyl vozidlo na základě rozhodnutí soudu (resp. soudního notáře) v dědickém řízení. Žádost o zápis změny vlastníka z důvodu přechodu vlastnického práva musí nový vlastník vozidla podat nejpozději do 10 pracovních dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Nový vlastník vozidla (=dědic) nebo osoba tímto vlastníkem zplnomocněná.
Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (tzn. malý technický průkaz)
  • rozhodnutí / usnesení soudu (resp. soudního notáře) ve věci dědického řízení, s vyznačením právní moci
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dní
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla = zelená karta, není-li vozidlo vyřazené z provozu
  • doklad totožnosti žadatele
  • plnou moc, pokud je nový vlastník vozidla ve věci zastoupen

Poplatek
Bez poplatku

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.