Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Zápis změny údajů v registru silničních vozidel

Zápis změny údajů v registru silničních vozidel

Pojmenování životní situace
Zápis změny údaje (údajů) v registru silničních vozidel. Tento popis se nevztahuje na změny vlastníka, provozovatele, vyřazení, zánik vozidla, vývoz, dovoz vozidla, přestavbu, vydání duplikátu dokladů nebo náhradních registračních značek (za ztrátu, odcizení atd.) - tyto životní situace jsou popsány samostatně.
Základní informace
Jedná se o změny údajů zapsaných v technickém průkazu vozidla (např. změna příjmení, bydliště, barvy vozidla, výmaz výrobního čísla motoru, výměna karoserie, zápis alternativních kol, tažného zařízení, zápis hromadně schválené přestavby apod.).

Žádost o zápis změny údaje (údajů) v registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podle § 11 zákona č. 56/2001 Sb. podat do 10 ti pracovních dní ode dne, kdy změna nastala.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.
Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
  • doklady osvědčující změnu (např. vyjádření výrobce vozidla, evidenční kontrola, typový list osvědčující schválení tažného zařízení, potvrzení o provedení hromadně schválené přestavby apod.); pokud se jedná o výměnu podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla je nutné doložit doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce po výměně této podstatné části – pro sdělení, které doklady je nutno v jednotlivých případech doložit kontaktujte pracovníky odboru dopravy
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
50 Kč za každou změnu
(tedy např. změna bydliště a současně zápis tažného zařízení = 50 + 50 = 100 Kč)
Formuláře

  • Formulář „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.