Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Zápis nového silničního vozidla do registru vozidel

Zápis nového vozidla do registru vozidel

Pojmenování životní situace
Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel.

Základní informace
Zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
O zápis nového vozidla do registru silničních vozidel žádá vlastník vozidla (k žádosti se dále připojuje provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Pokud se vlastník vozidla (toto platí též pro provozovatele, není-li shodný s vlastníkem) nedostaví na úřad osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem).

Tento popis se vztahuje jak na vozidla zakoupená v ČR, která jsou zpravidla vybavena přímo technickým průkazem, tak na vozidla případně dovezená ze zahraničí, jedná-li se o vozidla, která nebyla doposud registrována a jsou vybavena ES prohlášením o shodě (tzv. C.O.C. listem) nebo osvědčením o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz, příp. prohlášení o shodě (tzv. C.O.C. list) nebo osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech, nebyl-li technický průkaz vydán
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (=zelenou kartu)
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel ve věci zastoupen

Poplatek
Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.