Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Vývoz vozidla do jiného státu

Vývoz vozidla do jiného státu

Pojmenování životní situace
Vývoz vozidla do jiného státu

Základní informace
Tento popis se vztahuje na situace, kdy má být vozidlo registrované v ČR, nebo i vozidlo neregistrované, pokud má schválenu technickou způsobilost, vyvezeno do jiného státu a tam následně zaregistrováno (např. z důvodu prodeje, odstěhování vlastníka vozidla do jiného státu apod.). Za účelem vývozu se vozidlu přidělují registrační značky určené pro vývoz s omezenou platností, nejdéle na 3 měsíce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Stávající vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem vozidla. V případě vývozu vozidla neregistrovaného v ČR žádá nový vlastník vozidla (cizinec).

Příslušnost

K podání žádosti o vývoz (přidělení vývozních registračních značek) vozidla, které je v ČR registrováno, je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. K podání žádosti o vývoz (přidělení zvláštních vývozních značek vozidla) v případě vozidla, které nebylo v ČR dosud registrováno, je příslušný úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má prodejce vozidla sídlo.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není vlastníkem vozidla
  • technický průkaz; u vozidla v ČR neregistrovaného příp. i jiný doklad o technické způsobilosti vozidla (např. cizí technický průkaz)
  • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz), pokud se jedná o vozidlo již registrované v ČR
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dní, nejedná-li se o nové vozidlo
  • zelenou kartu, pokud se jedná o vozidlo v ČR dosud neregistrované
  • doklad o nabytí vozidla, pokud se jedná o vozidlo v ČR dosud neregistrované
  • registrační značky vozidla, pokud se jedná o již v ČR registrované vozidlo
  • údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz (jedná se o jméno, příjmení a datum narození, příp. obchodní firmu a IČ, adresu a stát), které uvede vlastník vozidla v žádosti

Poplatek

Vystavení registračních značek určených na vývoz u vozidel vybavených 2 kusy značek činí 400 Kč
Vystavení nové registrační značky určené na vývoz u vozidel vybavených 1 kusem značky (přípojná vozidla, motocykly, traktory, pracovní stroje) činí 200 Kč

V případě vozidla, které je již v ČR registrováno, se k výše uvedenému správnímu poplatku přičítá ještě 50 Kč za změnu údajů.

Formuláře

Formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.