Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Vydání další registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k vozidlu

Vydání další registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k vozidlu.

Pojmenování životní situace
Vydání další tabulky registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (jedná se o nosiče na jízdní kola, boxy na zavazadla která zakrývají registrační značku upevněnou na vozidle apod.).

Základní informace
O vydání další tabulky registrační značky z výše uvedeného důvodu může požádat vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník nebo provozovatel vozidla (fyzická nebo právnická osoba) se souhlasem vlastníka vozidla nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem či provozovatelem vozidla.

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není vlastníkem nebo provozovatelem vozidla
  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla
  • souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla

 

Poplatek

Vydání další tabulky (stejné) registrační značky již přidělené: 600 Kč za každou tabulku.

Formuláře

V tomto případě se podává formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“, kterou je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.