Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Ukončení vyřazení (dříve dočasného vyřazení) silničního vozidla z provozu

Ukončení vyřazení (dříve dočasného vyřazení) silničního vozidla z provozu

Pojmenování životní situace
Ukončení režimu vyřazení (dříve dočasného vyřazení nebo depozitu) silničního vozidla z provozu
Základní informace
Ukončení vyřazení vozidla (dříve dočasného vyřazení nebo depozitu) – vyzvednutí uložených registračních značek a osvědčení o registraci vozidla (tzn. malého technického průkazu)
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.
Příslušnost
Žádost o ukončení vyřazení vozidla se podává u toho úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil (tj. u kterého jsou uloženy registrační značky a osvědčení o registraci vozidla).

Upozornění:

Všechna vozidla, která byla ke dni 31.12.2014 dočasně vyřazena (bez ohledu na to, jestli vlastník vozidla dočasné vyřazení případně prodlužoval či nikoliv), jsou ode dne 1.1.2015 považována za vozidla vyřazená z provozu.

Vozidla, která byla  ke dni 31.12.2014 dočasně vyřazena, toto dočasné vyřazení bylo učiněno před 30.6.2013 (včetně) a jejichž vlastníci neoznámili adresu místa kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití do konce roku 2015, jsou ode dne 1.1.2016 považována za zaniklá (dříve trvale vyřazená), pozbyla technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, bez možnosti opětovného zprovoznění.

Vlastník vozidla, které je vyřazeno z provozu a toto vyřazení trvá déle než 12 měsíců, je povinnen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu obce s rozšířenou působností, který provedl vyřazení vozidla, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.


Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu)
  • doklad, kterým se prokazuje že vozidlo má platnou technickou prohlídku (pokud platnost technické prohlídky provedené před vyřazením vozidla dosud neskončila, postačí zápis v technickém průkazu, pokud v průběhu vyřazení vozidla platnost technické prohlídky skončila, je nutné předložit protokol o nově provedené technické prohlídce).
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
Bez poplatku
Formuláře
Formulář „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.