Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla

Schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla

Pojmenování životní situace
Schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla

Základní informace
Přestavbou vozidla se rozumí změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného vozidla. Jednotlivě přestavěné vozidlo musí splnit všechny podmínky a technické požadavky vyžadované právními předpisy, která platila v době výroby vozidla. Přestavbu lze schválit pouze v případě vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel.  O přestavbu se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k vozidlu (pak se jedná pouze o změnu údajů, stejně jako při zápisu přestavby, která byla hromadně schválená).

Při přestavbě vozidla, včetně přestavby následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba (právnická či fyzická) zplnomocněná vlastníkem vozidla.

Příslušnost

Ke schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • podrobný popis přestavby vozidla
  • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla
  • technický popis a výkresovou dokumentaci systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu
  • technický protokol vypracovaný zkušební stanicí (stanice technické kontroly s příslušným oprávněním)
  • protokol o technické prohlídce vozidla, pokud vozidlo podléhá pravidelným technickým prohlídkám
  • další případné doklady, osvědčující, že přestavěné vozidlo bude odpovídat příšlušným právním předpisům  (např. souhlas výrobce s přestavbou, vyjádření pověřené zkušebny apod.)
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba která není žadatelem

Lhůta pro vyřízení žádosti
Na žádost o schválení technické způsobilosti přestavby jednotlivého vozidla se vztahují lhůty uvedené ve správním řádu, tedy 30, resp. 60 dní (ve složitých případech).

Poplatek
1 000 Kč

Formuláře

Formulář „Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.