Blatná - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Pojmenování životní situace
Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
Základní informace
Vystavení výpisu údajů o vozidlech a jejich vlastnících / provozovatelích.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Údaje je možné poskytnout vlastníkovi nebo provozovateli vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti a dále fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů.
Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Ing. Hana Vohryzková tel. 383 416 224 email: vohryzkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud žadatel jedná v zastoupení

Poplatek
50 Kč za negativní výpis nebo 50 Kč za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká (tedy pokud budou např. na vystavovaném výpisu uvedena 3 vozidla bude poplatek činit 3 x 50 = 150 Kč), s výjimkou orgánů, které jsou podle zákona o poplatcích od tohoto poplatku osvobozeny (zejména orgány státní správy)
Formuláře

  • Formulář „Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.