Nařízení města

Nařízení města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Nařízení města (Jen platná)


Nařízení města Blatná č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Blatná č. 2/2018, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Nařízení města Blatná č. 1/2018, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.          (Provozní řád placených parkovišť - Jiná opatření města - Zásady pravidla) 

Nařízení města Blatná č. 2/2015 kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště

Nařízení města Blatná č. 4/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací


 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK