Geoportál

Geoportál

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Geoportál


Mapový portál Geosense


Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak „Název obce“ vypadaly v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapového portálu na internetu.

logo1

Vstup do mapového portálu

Tento mapový portál se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací a pomáhá při správě obce a informování veřejnosti.

 

logo2

 

Horní panel nástrojů

logo3

Panel mapových vrstev

 

logo4

Historické mapy > Císařské otisky

Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820-1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím.

Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností.

Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími.

Porovnejte si jak vypadal váš dvůr  „za císaře pána“ a dnes.

 

Historické mapy > II. vojenské mapování

Pochází z let 1836-1852. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

 

Historické mapy > Ortofotomapy (připravuje se)

Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.

Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.

 

Pozemky a Budovy

V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov….

 

Územní plán (připravuje se)

Velmi jednoduché nahlížení do územního plánu obce, včetně legendy ke stažení.

Díky nastavení průhlednosti můžete zjistit zařazení každého pozemku v územním plánu a získat přehled o jednotlivých plochách, pásmech a koridorech.

 

Inženýrské sítě

Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace, elektro rozvody….

 

Pasporty

Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, linie místních komunikací….).

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK