#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Diskuze, ankety

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

9. 4. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Obsah


Odpady


 

Problematiku odpadů upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v §16 zákona o odpadech.

Vyprodukované odpady je nutno zařazovat dle druhů a kategorií; odděleně je shromažďovat; předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (= osoba, která má povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady krajským úřadem; za podmínek v §17 zákona o odpadech též obec); vést průběžnou evidenci o odpadech; ohlašovat odpady (při nakládání s více než 100kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok); s nebezpečnými odpady lez nakládat pouze na základě souhlasu (MěÚ Blatná).

Další informace k této problematice můžete nalézt na stránkách odboru životního prostředí ,

případně můžete kontaktovat Odbor životního prostředí Městského úřadu Blatná, Ing. Jana Šustrová, tel.: 383 416 233, e-mail: sustrova@mesto-blatna.cz

Pokud produkujeme odpad podobný komunálnímu a bylo by pro vás výhodné vkládat vytříděný odpad (plast, papír, sklo, nápojový karton) do zvonů stejně jako občané města máte možnost uzavřít smlouvu s Městem Blatná o zapojení do systému pro nakládání s komunálním odpadem. Cena za tuto službu se vypočte z Vámi vyprodukovaného vytříděného odpadu za minulý rok. Bez této smlouvy tento systém (barevné zvony či sběrný dvůr) využívat nesmíte!

Návrh smlouvy naleznete na internetových stánkách Města Blatná.

Roční hlášení o odpadech

Původci odpadů mají povinnost ohlašovat produkci a nakládání s odpady v případě, že produkují nebo nakládají s odpady v množství větším než 100 t ostatního odpadu nebo 100 kg nebezpečného odpadu v souhrnu za celou společnost za kalendářní rok (dle § 39 odstavce 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).

V termínu do 15. února !

Návod pro splnění ohlašovacích povinností

 

Zajímavé odkazy:

Technické služby města Blatné, s.r.o.

http://www.tsblatna.cz/

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady je přístupný v Informačním Systému Odpadového Hospodářství Ministerstva životního prostředí:
https://isoh.mzp.cz/ 

 

Metodiky, sdělení MŽP

EVIDENCE ODPADŮ a  IČZ/IČP

- sdělení a metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)
http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni
 
OHLAŠOVÁNÍ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
ohlašování od 1.1.2018
Sdělení MŽP – zpětné ohlášení přeprav NO
Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů
 
EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ KALŮ (zemědělci)
- sdělení odobru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě
http://mzp.cz/cz/kaly_zemedelska_puda_sdeleni
 
AUTOVRAKY
- zákaz výkupu částí autovraků
http://www.mzp.cz/cz/zakaz_vykupu_casti_autovraku
- stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování nových autovraků
http://www.mzp.cz/cz/nova_evidence_odpadu_prirucka_2016