#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah


Informace odboru výstavby a ÚP


 

 • Kontakty odboru Výstavby a územního plánování (telefony, maily, členění odboru                                                                                                                                                 

 • Služba Mawis – vyjádření o existenci sítí na pozemků náhled

       (vyjádření slouží např.  jako příloha k žádostem, jako informace před koupí pozemku,
       jako předběžná informace k možnosti napojení na existující sítě v okolí pozemku)

 • Územní plány – přehled ÚPD ORP Blatná (výkresy územních plánů)  
       (umožňuje nahlédnout do platné ÚPD v rámci ORP Blatná)

 • Odkaz na ČÚZK – informace o pozemcích

        (umožňuje zjistit např. velikost, druh a vlastníka libovolných pozemků a staveb,
         obsahuje katastrální mapu, věcná břemena, informaci o exekuci pozemku nebo
         stavby)

 • Odkaz na službu Geosense geoportál  
        (umožňuje získávání podobných informací jako CUZK, ale má navíc ř. zakreslené  
         stávající sítě)

 • Seznam projektantů

Okres Strakonice  

Celá ČR  

 • Seznam základních předpisů stavebního práva:

               Zákon  183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)   

              Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb                                                           

 Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu   

 Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území                                                                   

  Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

  Vyhledávání dalších právních předpisů 

 • Formuláře a tiskopisy (některé žádosti lze podávat pouze na vyhláškou předepsaných
  tiskopisech, v případě použití nesprávného nebo jiného tiskopisu
  nemůže být žádost vyřízena)