rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Aktuality

Zobrazeno 151-180 ze 184

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č 106. - 108.

Datum: 19. 3. 2020

---

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍ SPRÁVY

Datum: 18. 3. 2020

Na základě rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob došlo od 16.3.2020 k DOČASNÉMU uzavření pracoviště Finančního úřadu na adrese tř. J. P. Koubka 91, Blatná.
Svoje podání můžete vhodit do schránky Finanční správy ČR umístěné na budově na tř. J. P. Koubka 91 v Blatné nebo do nově umístěného boxu v budově Městského úřadu v Blatné na adrese tř. T. G. Masaryka 322, Blatná, v době omezených úředních hodin Městského úřadu – tedy v pondělí a ve středu 8.00 hod - 10:00 hod a 15:00 – 16:00 hod.
Informace daňové správy ohledně liberačního balíčku včetně průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem jsou umístěny na webu daňové správy www.financnisprava.cz. Jsou zde zveřejněny i odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti.

Sdělení majitelů zámku Blatná

Datum: 18. 3. 2020

Vzhledem k vývoji pandemie COVID-19 je velmi důležité řídit se pokyny a doporučením úřadů. Zámek Blatná by rád podpořil místní obyvatele v těchto těžkých časech. Protože jsou procházky přírodou a parky prozatím dovoleny a zachování duševního a fyzického zdraví je naprosto zásadní, bude po dobu trvání omezení volného pohybu osob vstup do zámeckého parku během všedních dnů od 8:00 do 16:00 zdarma. Vstup do parku zdarma bude možný pouze přes zámecké nádvoří. I v parku se prosím respektujme a buďme k sobě ohleduplní – nosme roušky a dodržujme dostatečné rozestupy. Přejme nám všem mnoho sil a pevné zdraví. Majitelé zámku Blatná

Doporučení města a vyjádření zástupců složek IZS pro obyvatele

Datum: 17. 3. 2020

---

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č 96. - 99.

Datum: 17. 3. 2020

---

Vyjádření ČEVAK a.s.

Datum: 16. 3. 2020

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.....

Prohlášení starostky města Blatná v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem COVID-19

Datum: 16. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v nelehké době - nikdy jsme nouzový stav nezažili. Jsou samozřejmě připraveny jisté krizové plány, jedině realita nás ale všechny prověří. Za pozitivum možná lze označit fakt, že tento nouzový stav byl vyvolán „pouhou“ nemocí, kterou naše vyspělé zdravotnictví s naším zodpovědným přístupem dříve či později dokáže překonat. Nejvíce v tuto chvíli avšak záleží na naší zodpovědnosti a dodržování preventivních opatření.
Svým způsobem se zastavil společenský život. Stále máme ale mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Občas si stěžujeme, že nemáme dostatek času pro své děti. Není, kdy s nimi jít na procházku, kdy si uklidit zahradu, kdy se podívat na pěkný film. Najděme si vhodnou činnost a stavme ke vzniklé situaci co nejvíce pozitivně.
Nekritizujte občany, kteří nakupují v obchodech zásoby zboží. Nevíte, zda se nemůže jednat o dobrovolníky, kteří nakupují pro osamělé seniory, či třeba o sousedskou výpomoc. V tuto chvíli lze pochopit, že starostliví lidé chtějí mít doma rozumnou zásobu. Kvůli zavřeným školám musejí někteří rodiče více vařit, zároveň zajistit dětem celodenní stravování a zábavu. Je zcela pochopitelné, že občané chtějí ochránit sebe a své blízké při probíhajícím krizovém stavu.
Prosím, sledujte pouze zprávy a pokyny z úst pověřených odborníků – lékařů, hygieniků, epidemiologů.
Všichni si určitě přejeme, aby nouzový stav trval co nejkratší dobu, a počty nakažených osob nenarůstaly. Dbejme tedy na všechna preventivní doporučení. Věřím, že nouzový stav zvládneme.

Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Zkrácení otevírací doby pošty Blatná na nezbytně nutnou dobu v období od 16.03.2020 do odvolání z provozních důvodů

Datum: 16. 3. 2020

-

Nouzový stav - Aktualizováno

Datum: 16. 3. 2020

---

Sdělení Finanční správy

Datum: 16. 3. 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm)....

Nouzový stav - Mimořádná opatření

Datum: 14. 3. 2020

--- USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření
--- MVČR - dočasně se znuvu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

Prohlášení starostky města Blatná v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem COVID-19

Datum: 13. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem COVID-19 a v součinnosti s mimořádnými opatřeními přijatými vládou ČR jsou do odvolání uzavřeny základní školy, včetně školních družin a školních jídelen. Mateřské školy zřizované městem Blatná zůstávají otevřeny do 13.3.2020. Jsou zrušeny všechny hromadné kulturní, sportovní či společenské akce s účastí nad 30 osob. Týká se to jak akcí veřejných, tak i soukromých jako jsou např. svatby. Zákaz návštěv platí v Domově pro seniory...

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Datum: 13. 3. 2020

věnujte zvýšenou pozornost

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách

Datum: 10. 3. 2020

V souvislosti s onemocněním COVID-19, byly zakázány všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

Informace pro podnikatele v realitním zprostředkování

Datum: 2. 3. 2020

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.
Podle tohoto zákona podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců, tj. do 3. září 2020 včetně, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.
Prokázání odborné způsobilosti se odvíjí od dosaženého vzdělání požadovaného směru, příp. praxe nebo profesní kvalifikace.
Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění odborné způsobilosti, tzn. zajistit výkon této činnosti pouze fyzickými osobami splňujícím požadavky odborné způsobilosti, nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pro více informací je možné se obrátit na pracovnice Odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná, tel. 383 416 241 – 243.

KORONAVIRUS - preventivní informace

Datum: 27. 2. 2020

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

Vítání občánků města

Datum: 26. 2. 2020

Narodilo se vám miminko, máte trvalý pobyt v Blatné nebo jejích částí a máte zájem se zúčastnit slavnostního obřadu? Přijďte se osobně, nebo elektronicky (mesto@mesto-blatna.cz), přihlásit do kanceláře občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 1520 (vedle ZŠ TGM Blatná) dveře č. 123, příp. 124, 125) Odboru správního a živnostenského úřadu.

Blatenská pouť v roce 2020

Datum: 16. 1. 2020

Blatenská pouť v roce 2020 se koná 15.08.2020 a 16.08.2020

ZMĚNA PROVOZU LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Datum: 31. 10. 2019

Z důvodu vážné personální krize nebude schopna Zdravotní záchranná služba Oblastní středisko Strakonice obsadit veškeré směny na pozici lékaře na výjezdové základně Blatná.
S tím se pojí omezení ordinačních hodin Lékařské služby první pomoci v Blatné.
Počínaje 1.11.2019 se ordinační hodiny změní následovně:
všední dny 19,00 - 22,00,
dny pracovního klidu 10,00 - 20,00.
V případě, že se podaří personální krizi vyřešit, bude služba vrácena do původního režimu.

E.ON - Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízeni.

Datum: 29. 10. 2019

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízeni.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu...

Změny v systému zpoplatnění silnic a dálnic pro vozidla nad 3,5 t (mýtné)

Datum: 23. 10. 2019

Změny v systému zpoplatnění silnic a dálnic pro vozidla nad 3,5 t (mýtné)

Elektromobil ALKE

Elektromobil ALKE - Technické služby města Blatné, s. r. o.

Datum: 30. 9. 2019

Od letošního roku Technické služby města Blatné, s. r. o. pro svoji práci využívají nový elektromobil ALKE ATX 330EH N1...

Kompostárna Blatná

Datum: 11. 9. 2019

Technické služby města Blatné se společně se svým
vlastníkem městem Blatná rozhodly vybudovat novou
kompostárnu. Hlavním důvodem bylo velké množství
biologicky rozložitelného odpadu. Kapacita kompostárny
(300 t/rok), kterou TS již provozovaly poblíž skládky
Hněvkov, již nebyla dostačující. Provoz nové kompostárny
v Blatné na Strakonicku byl zahájen v květnu roku 2018.
Celkové náklady na stavbu činily 3 910 000 Kč....

Foto skútrů Městské policie Blatná

Elektroskůtr E.ON ČR s.r.o. pro Městskou policii Blatná na rok 2019

Datum: 28. 8. 2019

Vážení spoluobčané.
Rád bych touto cestou poděkoval firmě E.ON ČR s.r.o. za zapůjčení elektroskútru Městské policii Blatná. Tento skútr máme zapůjčený již potřetí, opět na letní sezónu od července do září. Jak bylo psáno již v loňském roce, skútr využíváme pro kontrolu ve městě Blatná, zejména kontrolu míst, kde je s osobním vozidlem horší přístup, jako jsou třeba altán na Vinici, nebo Pumpark. Rovněž je využíván ke kontrole blatenských osad. Z oblasti elektromobility můžete více zjistit na www.ecofuture.cz/elektromobilita.
V letošním roce Městská policie Blatná ale dostala i elektroskútr vlastní, který byl dotován ze Státního fondu životního prostředí ČR. Tento budete moci potkávat v ulicích, dokud to jen bude – podle počasí – možné.
Skútr byl městem Blatná zakoupen právě na základě velmi dobrých zkušeností při zapůjčování obdobného stroje od firmy E.ON c.z. s.r.o. Skútr má pro naši službu mnoho výhod. Místa, která kontrolujeme, především za účelem dohledu nad veřejným pořádkem a ochrany majetku města Blatná, jsou roztroušena na celé ploše katastru města, včetně okrajových částí. Skútr je velmi obratný a rychlý a není problém s ním kontrolovaná místa projet i několikrát za den, při velmi nízkých provozních nákladech a s minimálními dopady na životní prostředí. Na jedno nabití, které trvá cca 4 hodiny, najede až 100 km při maximální rychlosti 70 km/h.
V současné době máme tedy skútry dva, není ale problém je rozeznat, protože náš vlastní je proveden v barvách Městské policie.

Digitální úřední deska

Datum: 3. 7. 2019

V rámci digitalizace veřejné správy přechází město Blatná na nový způsob zveřejňování dokumentů, a to na digitální úřední desce.

Blatenská pouť v roce 2019

Datum: 5. 6. 2019

Blatenská pouť se koná 17.08.2019 - 18.08.2019

PROGRAM ROZVOJE SPORTU MĚSTA BLATNÁ

Datum: 11. 9. 2018

PROGRAM ROZVOJE SPORTU MĚSTA BLATNÁ

Důležité - výzva majitelům nemovitostí

Datum: 17. 8. 2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá majitele nemovitých věcí (nemovitostí – zejména staveb, ale i pozemků), které nejsou ve veřejném seznamu dostatečně identifikovány, resp. nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určeny, aby se přihlásili ke svému vlastnictví.

elektroskůtr

Elektroskůtr E.ON E-max pro Městskou policii

Datum: 13. 8. 2018

Pravděpodobně jste si mohli všimnout, že Městská policie Blatná má díky dobré spolupráci se společností E.ON ČR s.r.o. opět zapůjčený elektroskůtr značky E.ON E-max.

Řidičské průkazy nově od 1.7.2018

Datum: 14. 6. 2018

Věděli jste, že teď vyrídíte vetšinu věcí ohledně řidičských průkazů na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností?

Zobrazeno 151-180 ze 184

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, úterý 17. 5. 2022
slabý déšť 21 °C 12 °C
středa 18. 5. oblačno 20/11 °C
čtvrtek 19. 5. oblačno 26/7 °C
pátek 20. 5. prudký déšť 27/16 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.