rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Aktuality

Zobrazeno 121-150 ze 176

OMEZENÝ PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU BLATNÁ PRO VEŘEJNOST

Datum: 1. 4. 2020

---

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Datum: 1. 4. 2020

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma
s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek dostanou dotaci, obdobu ošetřovného.  Dotaci bude vyplácet Ministerstvo průmyslu
a obchodu, žádat se o ni bude od 1. dubna 2020. 

Preventivní rady pro seniory

Datum: 31. 3. 2020

Obava z celosvětově rozšířené nákazy COVID – 19, která zasáhla také Českou republiku, dopadá v této době i na jednu z nejohroženějších skupin obyvatel – seniory.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum: 31. 3. 2020

Důležité upozornění: Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

Sdělení Ministerstva školství a tělovýchovy ČR k organizaci vysokoškolského studia

Datum: 31. 3. 2020

---

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

Datum: 31. 3. 2020

č. 332 - 334

Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Blatná se uskuteční v termínu od 6. do 27. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí a rodičů

Datum: 30. 3. 2020

Zápis dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Blatná ZŠ J.A.Komenského Blatná a ZŠ T.G.Masaryka Blatná

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

Datum: 27. 3. 2020

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Propadlé doklady jsou ve stavu nouze nadále platné

Datum: 27. 3. 2020

Propadlý občanský průkaz a řidičský průkaz je možno pod dobu nouzového stavu používat. Tato výjimka platí pro doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době vyhlášeného nouzového stavu. K prokazování totožnosti mohou občané, kterým skončila doba platnosti OP nebo CP po 1. březnu 2020 použít i tyto neplatné doklady. Pokud má občan alespoň jeden platný doklad (občanka, pas, řidičák) měl by se prokazovat tímto platným dokladem. Dočasně, po dobu trvání stavu nouze, nemají občané povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě 15 dní od propadnutí dokladu.

Mimořádné patření Ministerstva zdravotnictví kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen s platností od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Datum: 27. 3. 2020

Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.
Nadále se zákaz nevztahuje na maloobchodní prodej potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, léčiv, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, brýlí a čoček, tabákových výrobků, novin a časopisů a dalších výjimek uvedených v mimořádném opatření. Tento zákaz se současně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
Nově se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

POPOVÍDÁNÍ S DOBROVOLNÍKEM

Datum: 27. 3. 2020

Rádi byste si s někým jen tak promluvili?
Je Vám smutno?
Volejte od pondělí do pátku našim dispečerům,
obratem se Vám ozve náš dobrovolník.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 305, 309 a 310 o přijetí krizového opatření

Datum: 27. 3. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 o přijetí krizového opatření

Parkování je na nezbytně nutnou dobu možné bez poplatku

Datum: 26. 3. 2020

Dle přijatých opatření Vládou ČR je po dobu trvání zákazu volného pohybu osob na území České republiky parkování ve městě bez poplatku. Využívejte toto opatření pouze v nutném případě a na dobu nezbytně nutnou pro zajištění základních potřeb. Týká se to času potřebného na nákup potravin a drogerie, k vyzvednutí léků v lékárně.

Prohlášení starostky města k prodloužení mimořádných opatření

Datum: 25. 3. 2020

Prohlášení starostky města k prodloužení mimořádných opatření

Přísná karanténní opatření zůstávají stále v platnosti

Datum: 25. 3. 2020

Přísná karanténní opatření zůstávají stále v platnosti

Linka pomoci seniorům, Usnesení vlády k mimořádným opatřením k vyčlenění prodejní doby pro seniory, Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Datum: 24. 3. 2020

---

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č.122- 128

Datum: 24. 3. 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č.122 - 128

Nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie

Datum: 23. 3. 2020

Žádáme občany, aby nevhazovali použité roušky a respirátory do odpadkových košů na veřejném prostranství a nádob na tříděné odpady. Tyto ochranné pomůcky ukládejte do igelitového pytle, který uzavřete a následně vhoďte pouze do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad. Neodkládejte tyto pytle mimo popelnice či kontejnery!

Nabídka psychologické pomoci v současné situaci

Datum: 23. 3. 2020

Nabídka psychologické pomoci v současné situaci

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Datum: 23. 3. 2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Informace Městské policie pro majitele psů

Datum: 23. 3. 2020

V souvislosti se současnou situací – vyhlášeným nouzovým stavem, je jasné, že mnoho z nás může mít problém, jak zabezpečit své psí kamarády. Naše možnosti jsou omezené, ale v případě, že by některý ze seniorů byl hospitalizován ve zdravotnickém zařízení a dotyčný neměl možnost zabezpečit psa svými rodinnými příslušníky či přáteli, nabízíme možnost PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU a hospitalizace umístit psa v našich záchytných kotcích. Toto opatření je pouze dočasné, naše kotce nejsou přizpůsobeny pro dlouhodobý pobyt psů. V případě zájmu je potřeba předložit očkovací průkaz.
Roman Urbánek – Vedoucí strážník MP Blatná, tel. 724 726 602

Mimořádné opatření pro seniory nad 65 let

Datum: 20. 3. 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.....

NEČEKEJTE ve frontách, zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR!

Datum: 20. 3. 2020

Vážení klienti zvažte, i s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění
COVID-19, jestli je opravdu nutné navštívit kontaktní pracoviště Úřadu
práce ČR osobně. Většinu záležitostí můžete vyřešit i jinou cestou.....

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č 106. - 108.

Datum: 19. 3. 2020

---

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍ SPRÁVY

Datum: 18. 3. 2020

Na základě rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob došlo od 16.3.2020 k DOČASNÉMU uzavření pracoviště Finančního úřadu na adrese tř. J. P. Koubka 91, Blatná.
Svoje podání můžete vhodit do schránky Finanční správy ČR umístěné na budově na tř. J. P. Koubka 91 v Blatné nebo do nově umístěného boxu v budově Městského úřadu v Blatné na adrese tř. T. G. Masaryka 322, Blatná, v době omezených úředních hodin Městského úřadu – tedy v pondělí a ve středu 8.00 hod - 10:00 hod a 15:00 – 16:00 hod.
Informace daňové správy ohledně liberačního balíčku včetně průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem jsou umístěny na webu daňové správy www.financnisprava.cz. Jsou zde zveřejněny i odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti.

Sdělení majitelů zámku Blatná

Datum: 18. 3. 2020

Vzhledem k vývoji pandemie COVID-19 je velmi důležité řídit se pokyny a doporučením úřadů. Zámek Blatná by rád podpořil místní obyvatele v těchto těžkých časech. Protože jsou procházky přírodou a parky prozatím dovoleny a zachování duševního a fyzického zdraví je naprosto zásadní, bude po dobu trvání omezení volného pohybu osob vstup do zámeckého parku během všedních dnů od 8:00 do 16:00 zdarma. Vstup do parku zdarma bude možný pouze přes zámecké nádvoří. I v parku se prosím respektujme a buďme k sobě ohleduplní – nosme roušky a dodržujme dostatečné rozestupy. Přejme nám všem mnoho sil a pevné zdraví. Majitelé zámku Blatná

Doporučení města a vyjádření zástupců složek IZS pro obyvatele

Datum: 17. 3. 2020

---

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č 96. - 99.

Datum: 17. 3. 2020

---

Vyjádření ČEVAK a.s.

Datum: 16. 3. 2020

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.....

Prohlášení starostky města Blatná v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem COVID-19

Datum: 16. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v nelehké době - nikdy jsme nouzový stav nezažili. Jsou samozřejmě připraveny jisté krizové plány, jedině realita nás ale všechny prověří. Za pozitivum možná lze označit fakt, že tento nouzový stav byl vyvolán „pouhou“ nemocí, kterou naše vyspělé zdravotnictví s naším zodpovědným přístupem dříve či později dokáže překonat. Nejvíce v tuto chvíli avšak záleží na naší zodpovědnosti a dodržování preventivních opatření.
Svým způsobem se zastavil společenský život. Stále máme ale mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Občas si stěžujeme, že nemáme dostatek času pro své děti. Není, kdy s nimi jít na procházku, kdy si uklidit zahradu, kdy se podívat na pěkný film. Najděme si vhodnou činnost a stavme ke vzniklé situaci co nejvíce pozitivně.
Nekritizujte občany, kteří nakupují v obchodech zásoby zboží. Nevíte, zda se nemůže jednat o dobrovolníky, kteří nakupují pro osamělé seniory, či třeba o sousedskou výpomoc. V tuto chvíli lze pochopit, že starostliví lidé chtějí mít doma rozumnou zásobu. Kvůli zavřeným školám musejí někteří rodiče více vařit, zároveň zajistit dětem celodenní stravování a zábavu. Je zcela pochopitelné, že občané chtějí ochránit sebe a své blízké při probíhajícím krizovém stavu.
Prosím, sledujte pouze zprávy a pokyny z úst pověřených odborníků – lékařů, hygieniků, epidemiologů.
Všichni si určitě přejeme, aby nouzový stav trval co nejkratší dobu, a počty nakažených osob nenarůstaly. Dbejme tedy na všechna preventivní doporučení. Věřím, že nouzový stav zvládneme.

Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Zobrazeno 121-150 ze 176

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 1. 2022
mírné sněžení 0 °C -7 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 1/-6 °C
neděle 23. 1. mírné sněžení 1/-4 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.