rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Aktuality

Zobrazeno 91-120 ze 176

Vyjádření ČEVAK a.s.

Datum: 29. 4. 2020

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19...

Parkování ve městě opět zpoplatněno

Datum: 28. 4. 2020

Vláda ČR s účinností ode dne 28.4.2020 zrušila usnesení, kterým omezovala platnost nařízení, kterým obce vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za sjednanou cenu. Krizový štáb ORP Blatná rozhodl o posunutí zákazu z organizačních důvodu. Parkování ve městě Blatná bude opět zpoplatněno od pondělí 4.5.2020.

BLATENSKÉ TRHY - OZNÁMENÍ

Datum: 28. 4. 2020

Vážení příznivci BLATENSKÝCH TRHŮ. Ráda bych vám touto cestou oznámila, že všechna mimořádná opatření ohledně pandemie COVID – 19 jen urychlila mé rozhodnutí ukončit svou činnost v pořádání trhů, které jste do této chvíle mohli navštěvovat již několik let pravidelně každou sobotu...

INFORMACE O OMEZENÉM PROVOZU MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA

Datum: 27. 4. 2020

Na základě usnesení rady města č. 141/20 z 22.04.2020 Mateřská škola Blatná, Šilhova předpokládá od 04.05.2020 otevření pro děti, které jsou v tomto školním roce evidovány k pravidelné docházce v Mateřské škole Blatná, Šilhova nebo v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.

Nová pravidla pro překračování státních hranic

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 se mění pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Nová opatření ve školství

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27.4.2020 platí nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

Povolení dalších provozoven, posiloven, fitness center, tělocvičen, zoologických zahrad, botanických zahrad a autoškol.

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. ***

Od pondělí 27. dubna 2020 mohou spustit provoz posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů. ***

Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy.

Pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti

Datum: 24. 4. 2020

Od pátku 24. dubna 2020 se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.

Místo pro konání sňatečných obřadů po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020

Datum: 22. 4. 2020

Místo pro konání sňatečných obřadů po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020 je zasedací místnost Městského úřadu Blatná
Rada města Blatná na své schůzi dne 22. 4.2020 vydala Usnesení č. 140/20, jímž stanovila jediné možné místo pro konání sňatečných obřadů velkou zasedací síň Městského úřadu. Toto místo je určené po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020, čj. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, čl. 1 bod č. 5).
Bližší informace Vám poskytnou matrikářky na tel. 383 416 204 – 205.

Školka je k dispozici i dětem rodičů zaměstnaných v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu

Datum: 20. 4. 2020

Pro děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků složek integrovaného záchranného systému a pracovníků přímé péče v sociálních službách je v provozu MŠ Šilhova. Dle aktuálního nařízení vlády sem mohou své děti umístit také rodiče a zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.

POSTUP PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020

Datum: 17. 4. 2020

Sňatečné obřady se mohou provádět pouze pro určený počet osob ( snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby). Účastníci obřadu jsou povinni dodržovat doporučená epidemiologická opatření.
Bližší informace Vám poskytne matrikářka p. Návratová na tel.: 383 416 204.

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ

Datum: 16. 4. 2020

---

Školka a škola je k dispozici i dětem rodičů zaměstnaných na úřadu práce a správě sociálního zabezpečení

Datum: 16. 4. 2020

Pro děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků složek integrovaného záchranného systému a pracovníků přímé péče v sociálních službách je v provozu MŠ Šilhova. Dle aktuálního nařízení vlády sem mohou své děti umístit také rodiče a zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení, resp. OSSZ.

Změny ve veřejné linkové dopravě

Datum: 16. 4. 2020

Od čtvrtka 16. dubna 2020 budou zrušena některá preventivní opatření proti šíření koronaviru ve vozech veřejné hromadné dopravy. Do vozů se bude znovu nastupovat předními dveřmi a platit u řidiče. Nadále je povinností mít na sobě roušku nebo jinou vhodnou ochranu dýchacích cest a doporučuje se i ochranu rukou. Pro jízdní řád platí nadále prázdninový provoz.

Město Blatná pozastavuje motivační program „Třídíme“

Datum: 15. 4. 2020

Informace k programu „Třídíme“

Úřední hodiny Městského úřadu Blatná od 20. 4. 2020

Datum: 15. 4. 2020

Vážení spoluobčané,
s účinností ode dne 20. dubna 2020 bude Městský úřad Blatná otevřen pro veřejnost stejně, jako před vyhlášením nouzového stavu.

Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů 9.4.2020

Datum: 9. 4. 2020

---

Zřiďte si datovou schránku a pomozte sobě i svému úřadu

Datum: 9. 4. 2020

Rychlé založení datové schránky na CzechPOINTech občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ještě datovou schránku nemají.

Czech POINT je opět v provozu

Datum: 8. 4. 2020

Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT na Městském úřadu v Blatné, tř. T. G. Masaryka 1520 (budova Základní školy T. G. Masaryka) je pro veřejnost otevřeno:

Povolení dalších provozoven od 9.4.2020

Datum: 8. 4. 2020

Od 9. dubna mohou občané nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také v hobbymarketech, železářstvích, stavebninách a prodejnách jízdních kol a cykloservisech. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však musí dodržovat přísnější hygienická opatření – musí zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích. Více k pravidlům pro prodej a nakupování na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Možnost využívání venkovních sportovišt, parků a veřejných prostranství od 7. 4. 2020

Datum: 8. 4. 2020

Občané mohou opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Propadlé rybářské a lovecké lístky jsou po dobu trvání nouzového stavu stále platné

Datum: 8. 4. 2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem sděluje Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, že osoby mající rybářské lístky a lovecké lístky, kterým skončila platnost po dni 1. března 2020, mohou nadále vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř), i s těmito neplatnými doklady. Uvedené opatření bude aplikováno po dobu trvání nouzového stavu. Fyzické osoby, které mají takto neplatný rybářský nebo lovecký lístek nemusí po dobu nouzového stavu řešit vydání nového dokladu a nemusí žádat o jeho vydání na Městském úřadu Blatná, odboru životního prostředí, který je místně a věcně příslušným orgánem státní správy rybářství a orgánem státní správy myslivosti.

Nouzový stav je prodloužený do konce dubna

Datum: 8. 4. 2020

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu pro Českou republiku do 30. dubna 2020.

Technické služby město Blatná s.r.o. otevře pro veřejnost všechny sběrný dvůr

Datum: 8. 4. 2020

Sběrný dvůr v ul. Čechova bude pro veřejnost mimořádně otevřen ve čtvrtek 9.4.2020 od 9.00 do 16.00 hodina a v sobotu 11.4.2020 od 9.00 do 12.00 hodin.
Od úterý 14.4.2020 bude provoz sběrného dvora v běžném režimu tj. od pondělí do soboty. Konkrétní provozní dobu naleznete na webových stránkách Technických služeb města Blatné, s.r.o., www.tsblatna.cz.

Zápisy dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Datum: 8. 4. 2020

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Blatná se uskuteční v termínu od 2. do 16. května 2020, ale bez přítomnosti dětí a rodičů.

Rady a doporučení - karanténa, izolace a další informace

Datum: 8. 4. 2020

---

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR

Datum: 7. 4. 2020

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to s okamžitou platností.***
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách***
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - volný pohyb osob

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

Datum: 7. 4. 2020

ze dne 6. dubna 2020 č. 387, 388, 393, 394

Aktuální informace týkající se zápisů do mateřských škol

Datum: 6. 4. 2020

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19

Datum: 1. 4. 2020

Stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory se věnují hospodářskému dopadu nemoci COVID-19 na hospodářství země, a jsou určeny primárně pro podnikatele a živnostníky. Obsahují aktuálně důležité informace k získání ochranných pomůcek pro zaměstnance firem, seznam kontaktů na důležité instituce a organizace a řadu důležitých návodů a informací. Obě instituce informace pravidelně aktualizují.

Zobrazeno 91-120 ze 176

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 1. 2022
mírné sněžení 0 °C -7 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 1/-6 °C
neděle 23. 1. mírné sněžení 1/-4 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.