rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Aktuality

Zobrazeno 91-120 ze 184

Program „Třídíme“ pokračuje!

Datum: 12. 5. 2020

V souladu s výskytem koronaviru byl pozastaven motivační program „Třídíme“. Upozorňujeme zapojené občany, že program již pokračuje a na sběrném dvoře je opět potvrzováno předání vybraných odpadů v rámci programu Třídíme.

Oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami

Datum: 7. 5. 2020

V minulých letech jsme Vás v tuto dobu zvali na květnové oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami. Stejně tak tomu mělo být i letos. Bohužel nemoc COVID-19 nám je překazila. Uctění památky každopádně proběhne, ovšem bez účasti veřejnosti. Zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání pro Vás připravili náhradní program. Velmi nás potěšil vzkaz našich amerických přátel.
Doufám, že i bez průvodu a hudebního doprovodu se každý na chvilku vnitřně zastavíme a uctíme památku hrdinům, kteří položili života za mír a svobodu. Čest jejich památce.
Kateřina Malečková, starostka města

VZKAZ VELVYSLANECTVÍ USA V ČESKÉ REPUBLICE PRO BLATNOU K 75. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Datum: 7. 5. 2020

@usembassyprague

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ - duben 2020

Datum: 7. 5. 2020

---

Otevření Základní školy J. A. Komenského a Základní školy T. G. Masaryka

Datum: 4. 5. 2020

S účinností od 11.5.2020 bude umožněna školní docházka žákům 9. ročníků základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. Žáci prvního stupně budou moci nastoupit do školy od 25.5.2020. Docházka není pro tyto žáky povinná. Otevření škol a zajištění výuky má velmi přísná hygienická opatření.
Obě blatenské základní školy se v současné době připravují na otevření školy. Rodiče žáků budou informováni prostřednictvím webových stránek a kontaktů, které pedagogičtí pracovníci využívají při komunikaci se zákonnými zástupci (mail, sociální sítě, telefon).

Pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti od 11. 5. 2020

Datum: 4. 5. 2020

Vláda ČR s účinností od 11.5.2020 mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti...

Sdělení Krizového štábu Jihočeského kraje k pořádání pálení čarodějnic a stavení májky

Datum: 29. 4. 2020

V souvislosti s blížícími se tradičními akcemi 30.4. pálení čarodějnic a 1.5. stavění májky, Krizový štáb Jihočeského kraje upozorňuje v souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 na dodržování dosud platných opatření:

Vyjádření ČEVAK a.s.

Datum: 29. 4. 2020

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19...

Parkování ve městě opět zpoplatněno

Datum: 28. 4. 2020

Vláda ČR s účinností ode dne 28.4.2020 zrušila usnesení, kterým omezovala platnost nařízení, kterým obce vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za sjednanou cenu. Krizový štáb ORP Blatná rozhodl o posunutí zákazu z organizačních důvodu. Parkování ve městě Blatná bude opět zpoplatněno od pondělí 4.5.2020.

BLATENSKÉ TRHY - OZNÁMENÍ

Datum: 28. 4. 2020

Vážení příznivci BLATENSKÝCH TRHŮ. Ráda bych vám touto cestou oznámila, že všechna mimořádná opatření ohledně pandemie COVID – 19 jen urychlila mé rozhodnutí ukončit svou činnost v pořádání trhů, které jste do této chvíle mohli navštěvovat již několik let pravidelně každou sobotu...

INFORMACE O OMEZENÉM PROVOZU MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA

Datum: 27. 4. 2020

Na základě usnesení rady města č. 141/20 z 22.04.2020 Mateřská škola Blatná, Šilhova předpokládá od 04.05.2020 otevření pro děti, které jsou v tomto školním roce evidovány k pravidelné docházce v Mateřské škole Blatná, Šilhova nebo v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.

Nová pravidla pro překračování státních hranic

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 se mění pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Nová opatření ve školství

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27.4.2020 platí nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

Povolení dalších provozoven, posiloven, fitness center, tělocvičen, zoologických zahrad, botanických zahrad a autoškol.

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. ***

Od pondělí 27. dubna 2020 mohou spustit provoz posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů. ***

Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy.

Pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti

Datum: 24. 4. 2020

Od pátku 24. dubna 2020 se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.

Místo pro konání sňatečných obřadů po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020

Datum: 22. 4. 2020

Místo pro konání sňatečných obřadů po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020 je zasedací místnost Městského úřadu Blatná
Rada města Blatná na své schůzi dne 22. 4.2020 vydala Usnesení č. 140/20, jímž stanovila jediné možné místo pro konání sňatečných obřadů velkou zasedací síň Městského úřadu. Toto místo je určené po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020, čj. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, čl. 1 bod č. 5).
Bližší informace Vám poskytnou matrikářky na tel. 383 416 204 – 205.

Školka je k dispozici i dětem rodičů zaměstnaných v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu

Datum: 20. 4. 2020

Pro děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků složek integrovaného záchranného systému a pracovníků přímé péče v sociálních službách je v provozu MŠ Šilhova. Dle aktuálního nařízení vlády sem mohou své děti umístit také rodiče a zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.

POSTUP PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020

Datum: 17. 4. 2020

Sňatečné obřady se mohou provádět pouze pro určený počet osob ( snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby). Účastníci obřadu jsou povinni dodržovat doporučená epidemiologická opatření.
Bližší informace Vám poskytne matrikářka p. Návratová na tel.: 383 416 204.

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ

Datum: 16. 4. 2020

---

Školka a škola je k dispozici i dětem rodičů zaměstnaných na úřadu práce a správě sociálního zabezpečení

Datum: 16. 4. 2020

Pro děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků složek integrovaného záchranného systému a pracovníků přímé péče v sociálních službách je v provozu MŠ Šilhova. Dle aktuálního nařízení vlády sem mohou své děti umístit také rodiče a zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení, resp. OSSZ.

Změny ve veřejné linkové dopravě

Datum: 16. 4. 2020

Od čtvrtka 16. dubna 2020 budou zrušena některá preventivní opatření proti šíření koronaviru ve vozech veřejné hromadné dopravy. Do vozů se bude znovu nastupovat předními dveřmi a platit u řidiče. Nadále je povinností mít na sobě roušku nebo jinou vhodnou ochranu dýchacích cest a doporučuje se i ochranu rukou. Pro jízdní řád platí nadále prázdninový provoz.

Město Blatná pozastavuje motivační program „Třídíme“

Datum: 15. 4. 2020

Informace k programu „Třídíme“

Úřední hodiny Městského úřadu Blatná od 20. 4. 2020

Datum: 15. 4. 2020

Vážení spoluobčané,
s účinností ode dne 20. dubna 2020 bude Městský úřad Blatná otevřen pro veřejnost stejně, jako před vyhlášením nouzového stavu.

Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů 9.4.2020

Datum: 9. 4. 2020

---

Zřiďte si datovou schránku a pomozte sobě i svému úřadu

Datum: 9. 4. 2020

Rychlé založení datové schránky na CzechPOINTech občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ještě datovou schránku nemají.

Czech POINT je opět v provozu

Datum: 8. 4. 2020

Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT na Městském úřadu v Blatné, tř. T. G. Masaryka 1520 (budova Základní školy T. G. Masaryka) je pro veřejnost otevřeno:

Povolení dalších provozoven od 9.4.2020

Datum: 8. 4. 2020

Od 9. dubna mohou občané nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také v hobbymarketech, železářstvích, stavebninách a prodejnách jízdních kol a cykloservisech. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však musí dodržovat přísnější hygienická opatření – musí zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích. Více k pravidlům pro prodej a nakupování na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Možnost využívání venkovních sportovišt, parků a veřejných prostranství od 7. 4. 2020

Datum: 8. 4. 2020

Občané mohou opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Propadlé rybářské a lovecké lístky jsou po dobu trvání nouzového stavu stále platné

Datum: 8. 4. 2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem sděluje Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, že osoby mající rybářské lístky a lovecké lístky, kterým skončila platnost po dni 1. března 2020, mohou nadále vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř), i s těmito neplatnými doklady. Uvedené opatření bude aplikováno po dobu trvání nouzového stavu. Fyzické osoby, které mají takto neplatný rybářský nebo lovecký lístek nemusí po dobu nouzového stavu řešit vydání nového dokladu a nemusí žádat o jeho vydání na Městském úřadu Blatná, odboru životního prostředí, který je místně a věcně příslušným orgánem státní správy rybářství a orgánem státní správy myslivosti.

Nouzový stav je prodloužený do konce dubna

Datum: 8. 4. 2020

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu pro Českou republiku do 30. dubna 2020.

Zobrazeno 91-120 ze 184

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, sobota 2. 7. 2022
skoro jasno 21 °C 10 °C
neděle 3. 7. jasno 26/11 °C
pondělí 4. 7. slabý déšť 27/16 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.