rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Aktuality

Zobrazeno 61-90 ze 172

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání

Datum: 18. 9. 2020

---

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání

Datum: 10. 9. 2020

---

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Datum: 25. 8. 2020

---

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Datum: 25. 8. 2020

---

Upozornění pro podnikatele

Datum: 19. 8. 2020

Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, upozorňuje zejména podnikatele, kteří jsou nově zapsáni do živnostenského rejstříku, že mohou být osloveni různými soukromými společnostmi s nabídkou zápisu do dalších rejstříků, nazvaných např. „Rejstřík obchodu a živností“ nebo „Živnostenská komora“, případně „Česká komora firem a živnostníků“. Dopisy od těchto společností většinou obsahují složenku k zaplacení poplatku za zápis do výše uvedených rejstříků či komor.
Jedná se o soukromé společnosti, jejichž činnost nesouvisí s živnostenským rejstříkem, avšak svým názvem mohou podnikatele klamat. Podnikatelům nevzniká žádná povinnost zápisu do těchto ani obdobných rejstříků a nemusejí hradit žádné poplatky spojené s takovým zápisem.
Podnikatelé si mohou nejen tyto soukromé společnosti prověřit na webové stránce www.justice.cz (Veřejný rejstřík – vyhledávání podle názvu subjektu nebo podle IČO).

odbor správní a živnostenský úřad

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2 2020 ze dne 17. srpna 2020

Datum: 17. 8. 2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2 2020 ze dne 17. srpna 2020, které ruší účinností ode dne 19. srpna 2020 od 0.00 hodin Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem V Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, č.j. KHSJC 22096/2020/USC.

Návštěvy v Domově pro seniory Blatná, jsou povoleny za dodržení určitých opatření

Datum: 7. 8. 2020

-

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020

Datum: 28. 7. 2020

S účinností ode dne 29. července 2020 od 0.00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celé území Jihočeského kraje, nařizuje...

Opatření od 25. července a 27. července 2020

Datum: 24. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje od soboty 25. července 2020 povinné nošení roušek na hromadných organizovaných akcích ve vnitřních prostorách nad 100 lidí. Dále se od 27. července zakazují vnitřní akce nad 500 lidí.
Omezení se vztahuje především na sportovní a kulturní akce, jako jsou například koncerty, taneční párty, svateb a pohřbů.
Povinnost nosit roušky se netýká MHD (výjimkou zůstává pražské metro) ani supermarketů.

Uzavírka silnice I/20 z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů

Datum: 18. 6. 2020

V termínu od 6. do 21. července budou prováděny rekonstrukce železničních přejezdů u obory v Blatné (přejezd č. P 1348), u Němčic (přejezd č. P 1360) a za Sedlicí, směrem k motorestu (přejezd č. P 1364). Při rekonstrukcích bude mimo jiné provedena příprava pro umístění závor...

UKONČENÍ OPATŘENÍ „COVID-19“ – NOUZOVÝ STAV

Datum: 17. 6. 2020

V souvislosti s rozvolňováním epidemiologických opatření oznamujeme, že k 30.6.2020 končí možnost zajištění pomoci s nákupem potravin, léků, hygienických prostředků apod. pro seniory a osamělé osoby s nařízenou karanténou.

Kontrola platnosti dokladů

Datum: 15. 6. 2020

Upozorňujeme občany, že po ukončení nouzového stavu již není možné prokazovat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, kterým skončila platnost po 1. březnu letošního roku. Neplatné doklady je nutné vyměnit. V souvislosti s postupným uvolňováním cestování si před blížící se letní sezónou zkontrolujte také platnost cestovních pasů.
Požádat o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního pasu je možné bez ohledu na trvalý pobyt u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. V Blatné žádost o vydání dokladů vyřizuje Odbor správní a živnostenský úřad MěÚ Blatná, tř. t. G. Masaryka čp. 1520, dveře č. 123.

Vítání občánků města se v roce 2020 vzhledem k situaci okolo opatření COVID-19 neuskuteční

Datum: 15. 6. 2020

Narozené děti o příspěvek 4.000 Kč nepřijdou. Maminkám bude zaslán na účet nebo předán osobně (formou poukázky) v kanceláři č. 123, agenda občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 1520 (vedle ZŠ TGM Blatná) a následně proplacen v pokladně MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 322.
Narodilo se vám miminko v období od 1. listopadu 2019, máte trvalý pobyt v Blatné nebo jejích částech a splňujete zásady pro výplatu příspěvku narozeným dětem? Přijďte požádat o výplatu příspěvku a podat prohlášení o bezdlužnosti (formuláře je možné stáhnout na níže uvedené webové adrese) do kanceláře občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná. Dokumenty je možné doručit také elektronicky.
Pracovnice odboru vás budou po ověření splnění podmínek telefonicky kontaktovat a dohodnou termín předání poukázky. Doporučujeme využití možnosti zaslat příspěvek bezhotovostně na účet.
Pro více informací kontaktujte pracovnice odboru na tel. 383 416 202 - 205, další informace (zásady výplaty, žádost, prohlášení) naleznete na webových stránkách https://www.mesto-blatna.cz/obcan-1/vitani-obcanku/.

Vstupné do Rekreačního areálu města (bazén) je nově možné platit i bezhotovostně (platební kartou)

Datum: 15. 6. 2020

---

Informace o rozhodnutí Rady města Blatná ve věci pořádání Blatenské poutě

Datum: 3. 6. 2020

Vzhledem k nastalé situaci okolo opatření COVID-19 a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Rada města Blatná na svém jednání dne 3. 6. 2020 zrušila zábor veřejného prostranství na pozemku p.č. 2223, k.ú. Blatná v období konání Blatenské poutě v roce 2020 za účelem umístění pouťových atrakcí a zároveň zrušila usnesení, kterým byli schváleni organizátoři poutě. Jednoduše řečeno tedy nebudou ani pouťové trhy.
Doufám, že toto rozhodnutí pochopíte. Je naprosto nemožné zajistit dodržování mimořádných opatření (rozestupy 2 m, roušky, dezinfekce stánků, pouťových atrakcí, max. možný počet účastníků), protože jak sami víte, každoročně město o „pouťovém víkendu“ navštíví tisíce osob.

Návštěvy v Domově pro seniory Blatná od 25.5. 2020

Datum: 25. 5. 2020

Návštěvy budou probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Prosíme, čtěte pozorně nový Návštěvní řád a vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla budeme ještě v následujících dnech upravovat dle zkušeností z organizace a průběhu návštěv. O případných změnách vás budeme bezodkladně informovat. Děkuji za pochopení. Mgr. Hana Baušová, ředitelka DS

Prodloužení otevírací doby na sběrném dvoře o sobotách

Datum: 21. 5. 2020

Od soboty 23. 5. 2020 bude sběrný dvůr otevřen každou sobotu od 9 do 12 hodin. Jde o prodloužení provozní doby se stálou platností.

Obnovení provozu územního pracoviště finančního úřadu

Datum: 13. 5. 2020

S účinností od 18. května obnovuje Finanční úřad pro Jihočeský kraj provoz svého územního pracoviště v Blatné, tř. J. P. Koubka čp. 91 uzavřeného po dobu nouzového stavu. Pracoviště se vrací do tzv. režimu 2+2, bude tedy otevřeno vždy v pondělí a středu od 8.00 do 17:00 hodin.
Do prostor pracoviště bude umožněn vstup pouze s rouškou, respirátorem či jinou ochranou dýchacích cest, osoby jsou povinny dodržovat rozestupy a hygienická opatření.

Otevření NZDM STATION 17 PREVENT

Datum: 12. 5. 2020

S účinností od 11.5.2020 opět otevírá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION17, PREVENT 99 z.ú., Spálená 727, Blatná...

Program „Třídíme“ pokračuje!

Datum: 12. 5. 2020

V souladu s výskytem koronaviru byl pozastaven motivační program „Třídíme“. Upozorňujeme zapojené občany, že program již pokračuje a na sběrném dvoře je opět potvrzováno předání vybraných odpadů v rámci programu Třídíme.

Oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami

Datum: 7. 5. 2020

V minulých letech jsme Vás v tuto dobu zvali na květnové oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami. Stejně tak tomu mělo být i letos. Bohužel nemoc COVID-19 nám je překazila. Uctění památky každopádně proběhne, ovšem bez účasti veřejnosti. Zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání pro Vás připravili náhradní program. Velmi nás potěšil vzkaz našich amerických přátel.
Doufám, že i bez průvodu a hudebního doprovodu se každý na chvilku vnitřně zastavíme a uctíme památku hrdinům, kteří položili života za mír a svobodu. Čest jejich památce.
Kateřina Malečková, starostka města

VZKAZ VELVYSLANECTVÍ USA V ČESKÉ REPUBLICE PRO BLATNOU K 75. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Datum: 7. 5. 2020

@usembassyprague

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ - duben 2020

Datum: 7. 5. 2020

---

Otevření Základní školy J. A. Komenského a Základní školy T. G. Masaryka

Datum: 4. 5. 2020

S účinností od 11.5.2020 bude umožněna školní docházka žákům 9. ročníků základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. Žáci prvního stupně budou moci nastoupit do školy od 25.5.2020. Docházka není pro tyto žáky povinná. Otevření škol a zajištění výuky má velmi přísná hygienická opatření.
Obě blatenské základní školy se v současné době připravují na otevření školy. Rodiče žáků budou informováni prostřednictvím webových stránek a kontaktů, které pedagogičtí pracovníci využívají při komunikaci se zákonnými zástupci (mail, sociální sítě, telefon).

Pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti od 11. 5. 2020

Datum: 4. 5. 2020

Vláda ČR s účinností od 11.5.2020 mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti...

Sdělení Krizového štábu Jihočeského kraje k pořádání pálení čarodějnic a stavení májky

Datum: 29. 4. 2020

V souvislosti s blížícími se tradičními akcemi 30.4. pálení čarodějnic a 1.5. stavění májky, Krizový štáb Jihočeského kraje upozorňuje v souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 na dodržování dosud platných opatření:

Vyjádření ČEVAK a.s.

Datum: 29. 4. 2020

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19...

Parkování ve městě opět zpoplatněno

Datum: 28. 4. 2020

Vláda ČR s účinností ode dne 28.4.2020 zrušila usnesení, kterým omezovala platnost nařízení, kterým obce vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za sjednanou cenu. Krizový štáb ORP Blatná rozhodl o posunutí zákazu z organizačních důvodu. Parkování ve městě Blatná bude opět zpoplatněno od pondělí 4.5.2020.

BLATENSKÉ TRHY - OZNÁMENÍ

Datum: 28. 4. 2020

Vážení příznivci BLATENSKÝCH TRHŮ. Ráda bych vám touto cestou oznámila, že všechna mimořádná opatření ohledně pandemie COVID – 19 jen urychlila mé rozhodnutí ukončit svou činnost v pořádání trhů, které jste do této chvíle mohli navštěvovat již několik let pravidelně každou sobotu...

INFORMACE O OMEZENÉM PROVOZU MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA

Datum: 27. 4. 2020

Na základě usnesení rady města č. 141/20 z 22.04.2020 Mateřská škola Blatná, Šilhova předpokládá od 04.05.2020 otevření pro děti, které jsou v tomto školním roce evidovány k pravidelné docházce v Mateřské škole Blatná, Šilhova nebo v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.

Zobrazeno 61-90 ze 172

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 12. 2021
zataženo 0 °C -4 °C
čtvrtek 9. 12. mírné sněžení 0/-2 °C
pátek 10. 12. jasno 1/-4 °C
sobota 11. 12. mírné sněžení 2/-4 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.