rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Aktuality

Zobrazeno 61-90 ze 161

UKONČENÍ OPATŘENÍ „COVID-19“ – NOUZOVÝ STAV

Datum: 17. 6. 2020

V souvislosti s rozvolňováním epidemiologických opatření oznamujeme, že k 30.6.2020 končí možnost zajištění pomoci s nákupem potravin, léků, hygienických prostředků apod. pro seniory a osamělé osoby s nařízenou karanténou.

Kontrola platnosti dokladů

Datum: 15. 6. 2020

Upozorňujeme občany, že po ukončení nouzového stavu již není možné prokazovat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, kterým skončila platnost po 1. březnu letošního roku. Neplatné doklady je nutné vyměnit. V souvislosti s postupným uvolňováním cestování si před blížící se letní sezónou zkontrolujte také platnost cestovních pasů.
Požádat o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního pasu je možné bez ohledu na trvalý pobyt u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. V Blatné žádost o vydání dokladů vyřizuje Odbor správní a živnostenský úřad MěÚ Blatná, tř. t. G. Masaryka čp. 1520, dveře č. 123.

Vítání občánků města se v roce 2020 vzhledem k situaci okolo opatření COVID-19 neuskuteční

Datum: 15. 6. 2020

Narozené děti o příspěvek 4.000 Kč nepřijdou. Maminkám bude zaslán na účet nebo předán osobně (formou poukázky) v kanceláři č. 123, agenda občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 1520 (vedle ZŠ TGM Blatná) a následně proplacen v pokladně MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 322.
Narodilo se vám miminko v období od 1. listopadu 2019, máte trvalý pobyt v Blatné nebo jejích částech a splňujete zásady pro výplatu příspěvku narozeným dětem? Přijďte požádat o výplatu příspěvku a podat prohlášení o bezdlužnosti (formuláře je možné stáhnout na níže uvedené webové adrese) do kanceláře občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná. Dokumenty je možné doručit také elektronicky.
Pracovnice odboru vás budou po ověření splnění podmínek telefonicky kontaktovat a dohodnou termín předání poukázky. Doporučujeme využití možnosti zaslat příspěvek bezhotovostně na účet.
Pro více informací kontaktujte pracovnice odboru na tel. 383 416 202 - 205, další informace (zásady výplaty, žádost, prohlášení) naleznete na webových stránkách https://www.mesto-blatna.cz/obcan-1/vitani-obcanku/.

Vstupné do Rekreačního areálu města (bazén) je nově možné platit i bezhotovostně (platební kartou)

Datum: 15. 6. 2020

---

Informace o rozhodnutí Rady města Blatná ve věci pořádání Blatenské poutě

Datum: 3. 6. 2020

Vzhledem k nastalé situaci okolo opatření COVID-19 a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Rada města Blatná na svém jednání dne 3. 6. 2020 zrušila zábor veřejného prostranství na pozemku p.č. 2223, k.ú. Blatná v období konání Blatenské poutě v roce 2020 za účelem umístění pouťových atrakcí a zároveň zrušila usnesení, kterým byli schváleni organizátoři poutě. Jednoduše řečeno tedy nebudou ani pouťové trhy.
Doufám, že toto rozhodnutí pochopíte. Je naprosto nemožné zajistit dodržování mimořádných opatření (rozestupy 2 m, roušky, dezinfekce stánků, pouťových atrakcí, max. možný počet účastníků), protože jak sami víte, každoročně město o „pouťovém víkendu“ navštíví tisíce osob.

Návštěvy v Domově pro seniory Blatná od 25.5. 2020

Datum: 25. 5. 2020

Návštěvy budou probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Prosíme, čtěte pozorně nový Návštěvní řád a vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla budeme ještě v následujících dnech upravovat dle zkušeností z organizace a průběhu návštěv. O případných změnách vás budeme bezodkladně informovat. Děkuji za pochopení. Mgr. Hana Baušová, ředitelka DS

Prodloužení otevírací doby na sběrném dvoře o sobotách

Datum: 21. 5. 2020

Od soboty 23. 5. 2020 bude sběrný dvůr otevřen každou sobotu od 9 do 12 hodin. Jde o prodloužení provozní doby se stálou platností.

Obnovení provozu územního pracoviště finančního úřadu

Datum: 13. 5. 2020

S účinností od 18. května obnovuje Finanční úřad pro Jihočeský kraj provoz svého územního pracoviště v Blatné, tř. J. P. Koubka čp. 91 uzavřeného po dobu nouzového stavu. Pracoviště se vrací do tzv. režimu 2+2, bude tedy otevřeno vždy v pondělí a středu od 8.00 do 17:00 hodin.
Do prostor pracoviště bude umožněn vstup pouze s rouškou, respirátorem či jinou ochranou dýchacích cest, osoby jsou povinny dodržovat rozestupy a hygienická opatření.

Otevření NZDM STATION 17 PREVENT

Datum: 12. 5. 2020

S účinností od 11.5.2020 opět otevírá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION17, PREVENT 99 z.ú., Spálená 727, Blatná...

Program „Třídíme“ pokračuje!

Datum: 12. 5. 2020

V souladu s výskytem koronaviru byl pozastaven motivační program „Třídíme“. Upozorňujeme zapojené občany, že program již pokračuje a na sběrném dvoře je opět potvrzováno předání vybraných odpadů v rámci programu Třídíme.

Oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami

Datum: 7. 5. 2020

V minulých letech jsme Vás v tuto dobu zvali na květnové oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami. Stejně tak tomu mělo být i letos. Bohužel nemoc COVID-19 nám je překazila. Uctění památky každopádně proběhne, ovšem bez účasti veřejnosti. Zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání pro Vás připravili náhradní program. Velmi nás potěšil vzkaz našich amerických přátel.
Doufám, že i bez průvodu a hudebního doprovodu se každý na chvilku vnitřně zastavíme a uctíme památku hrdinům, kteří položili života za mír a svobodu. Čest jejich památce.
Kateřina Malečková, starostka města

VZKAZ VELVYSLANECTVÍ USA V ČESKÉ REPUBLICE PRO BLATNOU K 75. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Datum: 7. 5. 2020

@usembassyprague

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ - duben 2020

Datum: 7. 5. 2020

---

Otevření Základní školy J. A. Komenského a Základní školy T. G. Masaryka

Datum: 4. 5. 2020

S účinností od 11.5.2020 bude umožněna školní docházka žákům 9. ročníků základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. Žáci prvního stupně budou moci nastoupit do školy od 25.5.2020. Docházka není pro tyto žáky povinná. Otevření škol a zajištění výuky má velmi přísná hygienická opatření.
Obě blatenské základní školy se v současné době připravují na otevření školy. Rodiče žáků budou informováni prostřednictvím webových stránek a kontaktů, které pedagogičtí pracovníci využívají při komunikaci se zákonnými zástupci (mail, sociální sítě, telefon).

Pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti od 11. 5. 2020

Datum: 4. 5. 2020

Vláda ČR s účinností od 11.5.2020 mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti...

Sdělení Krizového štábu Jihočeského kraje k pořádání pálení čarodějnic a stavení májky

Datum: 29. 4. 2020

V souvislosti s blížícími se tradičními akcemi 30.4. pálení čarodějnic a 1.5. stavění májky, Krizový štáb Jihočeského kraje upozorňuje v souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 na dodržování dosud platných opatření:

Vyjádření ČEVAK a.s.

Datum: 29. 4. 2020

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19...

Parkování ve městě opět zpoplatněno

Datum: 28. 4. 2020

Vláda ČR s účinností ode dne 28.4.2020 zrušila usnesení, kterým omezovala platnost nařízení, kterým obce vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za sjednanou cenu. Krizový štáb ORP Blatná rozhodl o posunutí zákazu z organizačních důvodu. Parkování ve městě Blatná bude opět zpoplatněno od pondělí 4.5.2020.

BLATENSKÉ TRHY - OZNÁMENÍ

Datum: 28. 4. 2020

Vážení příznivci BLATENSKÝCH TRHŮ. Ráda bych vám touto cestou oznámila, že všechna mimořádná opatření ohledně pandemie COVID – 19 jen urychlila mé rozhodnutí ukončit svou činnost v pořádání trhů, které jste do této chvíle mohli navštěvovat již několik let pravidelně každou sobotu...

INFORMACE O OMEZENÉM PROVOZU MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA

Datum: 27. 4. 2020

Na základě usnesení rady města č. 141/20 z 22.04.2020 Mateřská škola Blatná, Šilhova předpokládá od 04.05.2020 otevření pro děti, které jsou v tomto školním roce evidovány k pravidelné docházce v Mateřské škole Blatná, Šilhova nebo v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.

Nová pravidla pro překračování státních hranic

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 se mění pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Nová opatření ve školství

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27.4.2020 platí nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

Povolení dalších provozoven, posiloven, fitness center, tělocvičen, zoologických zahrad, botanických zahrad a autoškol.

Datum: 24. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. ***

Od pondělí 27. dubna 2020 mohou spustit provoz posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů. ***

Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy.

Pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti

Datum: 24. 4. 2020

Od pátku 24. dubna 2020 se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.

Místo pro konání sňatečných obřadů po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020

Datum: 22. 4. 2020

Místo pro konání sňatečných obřadů po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020 je zasedací místnost Městského úřadu Blatná
Rada města Blatná na své schůzi dne 22. 4.2020 vydala Usnesení č. 140/20, jímž stanovila jediné možné místo pro konání sňatečných obřadů velkou zasedací síň Městského úřadu. Toto místo je určené po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020, čj. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, čl. 1 bod č. 5).
Bližší informace Vám poskytnou matrikářky na tel. 383 416 204 – 205.

Školka je k dispozici i dětem rodičů zaměstnaných v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu

Datum: 20. 4. 2020

Pro děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků složek integrovaného záchranného systému a pracovníků přímé péče v sociálních službách je v provozu MŠ Šilhova. Dle aktuálního nařízení vlády sem mohou své děti umístit také rodiče a zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.

POSTUP PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020

Datum: 17. 4. 2020

Sňatečné obřady se mohou provádět pouze pro určený počet osob ( snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby). Účastníci obřadu jsou povinni dodržovat doporučená epidemiologická opatření.
Bližší informace Vám poskytne matrikářka p. Návratová na tel.: 383 416 204.

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ

Datum: 16. 4. 2020

---

Školka a škola je k dispozici i dětem rodičů zaměstnaných na úřadu práce a správě sociálního zabezpečení

Datum: 16. 4. 2020

Pro děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků složek integrovaného záchranného systému a pracovníků přímé péče v sociálních službách je v provozu MŠ Šilhova. Dle aktuálního nařízení vlády sem mohou své děti umístit také rodiče a zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení, resp. OSSZ.

Změny ve veřejné linkové dopravě

Datum: 16. 4. 2020

Od čtvrtka 16. dubna 2020 budou zrušena některá preventivní opatření proti šíření koronaviru ve vozech veřejné hromadné dopravy. Do vozů se bude znovu nastupovat předními dveřmi a platit u řidiče. Nadále je povinností mít na sobě roušku nebo jinou vhodnou ochranu dýchacích cest a doporučuje se i ochranu rukou. Pro jízdní řád platí nadále prázdninový provoz.

Zobrazeno 61-90 ze 161

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pondělí 10. 5. 2021
skoro jasno 24 °C 7 °C
úterý 11. 5. polojasno 24/11 °C
středa 12. 5. slabý déšť 14/9 °C
čtvrtek 13. 5. déšť 9/8 °C

Informace e-mailem - přihlášení

Novinky e-mailem

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.