rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací

Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací

Pojmenování životní situace
Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací.
Základní informace
Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací se podává odboru dopravy v případě, že se jedná o práce nad rámec běžné nebo souvislé údržby (za souvislou údržbu je považována mj. též obnova vozovkového souvrství), pokud se nejedná o úpravy, které vyžadují vydání stavebního povolení. Jedná se zejména o úpravy vozovek a krajnic, pokud změna původní nivelety vozovky nepřesáhne 3 cm (u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky, na železničních přejezdech, na mostech, v podjezdech a v místech, kde jsou umístěny inženýrské sítě a jiná vedení), 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy, nebo 10 cm v ostatních případech; zřízení obrub k vozovce; místní rozšíření zúžených míst silniční koruny a vozovky ve volné krajině; zvýšení nebo zesílení chodníku s výškovou úpravou obrub; sanační práce při sesuvech půdy; obnova propustků a zdí; zřizování odvodňovacích skluzů na svazích silničního tělesa, nadsvahových odvodňovacích rigolů nebo příkopů; zřizování dalších přejezdů středního dělícího pásu; doplňování stávajícího nebo stavba nového elektrického osvětlení komunikace (nikoliv ovšem veřejného osvětlení); rozšiřování zpevněných ploch na stávajících odpočívkách; oprava mostních závěrů nebo izolačních systémů na mostech.
Ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu odboru dopravy. Souhlas ztrácí platnost, jestliže do 2 let od jeho vydání nebylo s ohlášenou stavbou započato.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník / správce příslušné pozemní komunikace, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka / správce komunikace, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.
Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná. Dále
Výkon speciálního stavebního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ing. Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová, tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky (499/2006 Sb., 501/2006 Sb.,  503/2006 Sb., 146/2008 Sb.).
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • souhlas vlastníka stavebním záměrem dotčeného pozemku nebo stavby, není-li jím stavebník nebo není-li oprávněn ze služebnosti; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu
  • souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu
  • závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
  • projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, která odpovídá vyhl. č. 146/2008 Sb.; projektová dokumentace se předkládá odboru dopravy ve 2 vyhotoveních; pokud je stavebník odlišný od vlastníka stavby, pak ve 3 vyhotoveních
  • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Poplatky
500 Kč


Formuláře

ohlášení stavby

 

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 26. 11. 2021
mírné sněžení 3 °C -1 °C
sobota 27. 11. mírné sněžení 4/-2 °C
neděle 28. 11. mírné sněžení 3/-2 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 1/-2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.