rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Výměna řidičských průkazů a změny v řidičském průkazu

Výměna řidičských průkazů a změny v řidičském průkazu

Pojmenování životní situace
Výměna řidičských průkazů z důvodu konce jejich platnosti a změny v řidičském průkazu
Základní informace
Řidičské průkazy jsou platné 10 let od jejich vydání (platnost je na každém průkazu vyznačena v kolonce 4b), s výjimkou držitelů alespoň jednoho řidičského oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, kterým se od 19.1.2013 vydávají řidičské průkazy s vyznačením platnosti na dobu 5 let. Pokud si držitel nevymění svůj řidičský průkaz včas před datem konce jeho platnosti, stává se řidičský průkaz od data vyznačeného v kolonce 4b neplatný. Průkaz je možné vyměnit i po skončení platnosti, jeho držitel však do doby převzetí nového řidičského průkazu nemůže řídit motorové vozidlo.
Změnu údajů zapisovaných do řidičského průkazu (zejména změnu příjmení ) je držitel řidičského průkazu povinen oznámit odboru dopravy do 5 ti pracovních dnů.
Občan České republiky nebo cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok je povinen vyměnit tento řidičský průkaz do 3 měsíců.
Příslušník členského státu Evropské unie může požádat o výměnu řidičského průkazu, pokud má v ČR obvyklé bydliště (viz níže).
V posledních dvou výše uvedených případech má odbor dopravy možnost v případě pochybností ověřit si platnost dat v cizím řidičském průkazu na zastupitelském úřadu příslušného státu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která je držitelem řidičského průkazu a která má v ČR trvalý pobyt nebo, jde-li o osobu která nemá na území České republiky trvalý pobyt, zde má obvyklé bydliště. Žádost je možné podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí
zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a
popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.


Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu konce jeho platnosti lze podat buď osobně na odboru dopravy MěÚ Blatná nebo elektronicky prostřednictvím Portálu občana.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz

V případě nepřítomnosti:
Ing. Hana Vohryzková  tel. 383 416 221  email: vohryzkova@mesto-blatna.cz


Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb.
Jaké doklady musíte mít s sebou:
a.) při podání žádosti o vydání řidičského průkazu

 • doklad totožnosti
 • řidičský průkaz (který bude žadateli vrácen až do vyzvednutí nového dokladu)
 • žadatel, který nemá na území České republiky trvalý pobyt dále předloží:
  A.) Doklad, prokazující jeho obvyklé bydliště, kterým je zejména:
  1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
  2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
  3. nájemní smlouva k nemovitosti,
  4. potvrzení o zaměstnání,
  5. výpis ze živnostenského rejstříku,
  B.) Jedná-li se o výměnu řidičského průkazu vydaného státem Evropských společenství nebo cizím státem, musí žadatel dále doložit čestné prohlášení, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto.

b.) při vyzvednutí řidičského průkazu

 • doklad totožnosti
 • původní řidičský průkaz
 • ověřenou plnou moc, vyzvedává-li držitel řidičského oprávnění řidičský průkaz v zastoupení jiné osoby

Lhůta pro vyřízení žádosti
S ohledem na skutečnost, že řidičské průkazy jsou vyráběny centrálně v Praze, je lhůta pro vydání řidičské průkazu podle § 110 zákona č. 361/2000 Sb. nejdéle 20 dní od podání žádosti. Za správní poplatek 700 Kč lze vydat řidičský průkaz ve zrychlené lhůtě do 5 ti pracovních dní.
Poplatky
Za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů 500 Kč
Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě (do 20 dnů) 200 Kč
Výměna řidičského průkazu z důvodu konce jeho platnosti, pokud nedošlo ke změně údajů a pokud je žádost podána nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti průkazu (doporučení Ministerstva dopravy), je bez poplatku.
Formuláře

 • Žádost o vydání řidičského průkazu žadatel nevyplňuje, pouze ji na místě digitálně podepisuje.

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 26. 11. 2021
mírné sněžení 3 °C -1 °C
sobota 27. 11. mírné sněžení 4/-2 °C
neděle 28. 11. mírné sněžení 3/-2 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 1/-2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.