rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel

Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel

Pojmenování životní situace
Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel (první registrace dovezeného vozidla v ČR).

Základní informace
Od 1.1.2015 se neschvaluje technická způsobilost jednotlivě dovezených vozidel, které byly posledně registrovány v jiném členském státu EU (za členský stát EU se pro tyto potřeby považuje i Švýcarsko a státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru) ani u vozidel, které jsou schváleny jiným členským státem EU, je-li toto schválení platné ve všech členských státech (pozor, pouhá registrace na vývoz nebo vystavení čistopisu technického průkazu některým členským státem se v případě předchozí registraci ve třetí zemi nepovažuje za plnohodnotnou registraci!). U těchto vozidel lze tedy požádat rovnou o zápis do registru silničních vozidel. U ostatních vozidel je nutné nejprve schválit jejich technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (viz popis "Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (mimo EU)").

Jedná-li se o nové vozidlo, které nebylo doposud registrováno a je vybaveno ES prohlášením o shodě (tzv. C.O.C. listem) nebo osvědčením o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech, použije se na jeho regisraci popis "Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel".

Kdo je oprávněn v této věci jednat
O zápis jednotlivě dovezeného (ojetého) vozidla do registru silničních vozidel žádá vlastník vozidla (k žádosti se dále připojuje provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Pokud se vlastník vozidla (toto platí též pro provozovatele, není-li shodný s vlastníkem) nedostaví na úřad osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem).

Příslušnost
K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bc. Anna Hajníková tel. 383 416 223 email: hajnikova@mesto-blatna.cz
Bc. Dominika Peroutková tel. 383 416 224 email: peroutkova@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Mgr. Jana Bolinová tel. 383 416 262 email: bolinova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu důchodců)

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00 hod.;  pátek: 7,30 - 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • originál technického průkazu státu, ze kterého bylo vozidlo dovezeno (kopie či ověřené kopie technického průkazu nejsou přípustné) a osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li daným státem vydáno; jedná-li se o vozidlo, jehož technická způsobilost se při dovozu neschvaluje (viz výše)
  • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jedná-li se o vozidlo, jehož se týká nutnost schválit technickou způsobilost při dovozu (viz výše)
  • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované vozidlo, od jehož první registrace uplynula delší doba, než je doba do níž je u nového vozidla nejpozději nutné provést první technickou prohlídku; lze přitom akceptovat i doklad o provedení technické prohlídky v členském státě EU, kde bylo vozidlo naposledy registrováno, pokud od provedení technické prohlídky neuběhla lhůta k provedení následné pravidelné technické prohlídky (uvažuje se přitom lhůta platná v ČR, nikoliv lhůta platná v členském státě, kde byla prohlídka provedena a která je vyznačena na protokolu)
  • protokol o evidenční kontrole, pokud není záznam o evidenční kontrole uveden v případném technickém protokolu (viz níže)
  • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v zahraničním technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla (údaje je možné doložit např. technickým protokolem vydaným zkušební stanicí STK, technickou zkušebnou, výpisem od výrobce vozidla, původním C.O.C. listem, případně kombinací uvedených či dalších dokladů)
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (=zelenou kartu)
  • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, v případě vozidla pořízeného z jiného členského státu EU, které má najeto méně nebo rovno 6 000 km nebo od jeho první registrace uplynulo méně než 6 měsíců
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel ve věci zastoupen

Poplatek
Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
 

Žadatel o zápis vozidla kategorie M1 (osobní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a s nejvýše 9 ti místy k sezení vč. řidiče) nebo N1 (nákladní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg), které nesplňuje emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, musí podle zákona č. 542/2020 Sb. (zákon o výrobcích s ukončenou životností) mimo správní poplatek zaplatit ještě emisní poplatek ve výši:
3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí ani na úrovni EURO 1.
Tento poplatek se platí u každého vozidla pouze jednou. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P. Dále je od poplatku osvobozena i registrace vozidla, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní emisní limit EURO, je rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla (u dovezeného vozidla zápis v zahraničním technickém průkazu) a to buď v kolonce „emise“ nebo v poznámkách. Zápis může být buď přímo ve formě „EURO X“ nebo častěji ve formě uvedení konkrétní emisní normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice EHS/ES. Jakému emisnímu limitu EURO odpovídá konkrétní emisní norma je možné zjistit v tabulce, která je k dispozici na odboru dopravy nebo ji můžete stáhnout zde
 

Lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro vyřízení žádosti vyplývá ze správního řádu a činí nejpozději 30 dní ode dne podání žádosti. Z důvodu časové náročnosti úkonu nelze zápis dovezeného vozidla do registru vyřídit tzv. „na počkání“.

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.

 

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pátek 26. 11. 2021
mírné sněžení 3 °C -1 °C
sobota 27. 11. mírné sněžení 4/-2 °C
neděle 28. 11. mírné sněžení 3/-2 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 1/-2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.