#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah


Ztráty a nálezy

Nalezené věci:

 

ROK 2016      
p.č. 1 ze dne 4.1.2016 klíče
p.č. 2 ze dne 22.1.2016 peněženka
p.č. 3 ze dne 16.3.2016 diabetická souprava ev. č. 5/2016
p.č. 4 ze dne 18.3.2016 klíč od vozidla
p.č. 5 ze dne 6.4.2016 klíče
p.č. 6 ze dne 8.4.2016 klíče
p.č. 7 ze dne 20.4.2016 pouzdro, příjmový blok, předvolání
p.č. 8 ze dne 4.5.2016 klíče
p.č. 9 ze dne 9.5.2016 klíče
p.č. 10 ze dne 1.6.2016 mobilní telefon
p.č. 11 ze dne 29.6.2016 klíče 3ks
p.č. 12 ze dne 8.7.2016 mobilní telefon
p.č. 13 ze dne 18.7.2016 klíče
p.č. 14 ze dne 18.7.2016 klíče
p.č. 19 ze dne 20.7.2016 klíče
p.č. 20 ze dne 1.8.2016 klíče
p.č. 21 ze dne 2.8.2016 klíče
p.č. 22 ze dne 23.8.2016 klíče
p.č. 23 ze dne 31.8.2016 klíče od vozidla
p.č. 24 ze dne 1.9.2016 klíče od vozidla
e.č. 14/16 ze dne 5.9.2016 finanční hotovost
p.č. 25 ze dne 14.9.2016 klíče
p.č. 26 ze dne 26.9.2016 klíče
p.č. 27 ze dne 27.10.2016 deštník
p.č. 29 ze dne 9.11.2016 klíče
p.č. 31 ze dne 18.11.2016 klíč
p.č. 32 ze dne 12.12.2016 hodinky
p.č. 33 ze dne 14.12.2016 klíče
         
ROK 2017      
p.č. 2 ze dne 1.2.2017 kufr
p.č. 3 ze dne 10.2.2017 klíče, pouzdro
p.č. 4 ze dne 22.2.2017 klíč
p.č. 5 ze dne 2.3.2017 náramek, klíče
e.č. 15/17 ze dne 7.3.2017 mobilní telefon
p.č. 11/17 ze dne 12.4.2017 jízdní kolo
p.č. 17/17 ze dne 29.5.2017 peněženka + fin. hotovost
p.č. neevid. ze dne

14.6.2017

peněženka
p.č. neevid ze dne 15.6.2017 klíč
p.č. neevid ze dne 28.6.2017 klíče
p.č. neevid ze dne 12.7.2017 klíče
p.č. 19/17 ze dne 13.7.2017 mobilní telefon
p.č. neevid ze dne 19.7.2017 hodinky
p.č. neevid ze dne 7.8.2017 klíče
p.č. neevid. ze dne 6.9.2017 peněženka + klíče
p.č. 20/17 ze dne 13.9.2017 jízdní kolo
p.č. neevid ze dne 23.8.2017 Plat.karta
p.č. neevid ze dne 19.9.2017 klíče
p.č. neevid ze dne 3.10.2017 klíče
p.č. 21/2017 ze dne 16.10.2017 Jízdní kolo
p.č. neevid ze dne 11.10.2017 klíče
p.č. neevid ze dne 1.11.2017 klíče
p.č. neevid ze dne 2.11.2017 klíče
p.č. 22/2017 ze dne 6.11.2017 mobilní telefon
p.č. 24/2017 ze dne 13.12.2017 taška, doklady, plat.karty, karty ZP
p.č. 25/2017 ze dne 19.12.2017 Finanční hotovost
         
ROK 2018      
p.č. neevid ze dne 21.3.2018 klíče
p.č. 2/2018 ze dne 9.5.2018 mobilní telefon
p.č. 3/2018 ze dne 11.5.2018 finanční hotovost
p.č. 4/2018 ze dne 23.5.2018 finanční hotovost
p.č. 5/2018 ze dne 28.5.2018 peněženka, doklady, finanční hot.
p.č. neevid. ze dne 4.6.2018 peněženka, doklady
p.č. neevid. ze dne 13.6.2018 klíč od automobilu
p.č. neevid. ze dne 18.6.2018 peněženka + platební karty
p.č. neevid. ze dne 25.6.2018 platební karty
p.č. neevid. ze dne 18.7.2018 klíče
p.č. neevid. ze dne 24.7.2018

Karta Česká průmyslová ZP

p.č. 7/18 ze dne 25.7.2018 kamera
p.č. neevid. ze dne 21.8.2018 mobilní telefon
p.č. neevid ze dne 10.11.2018 brýle

 


 

  Ztráty a nálezy pohledem nového občanského zákoníku.

 

Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat,  komu má být věc vrácena - např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li nicméně takto ztracenou věc vrátit  a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit - např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Poté, co je nález tedy odevzdán na obci,  je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce příslušné obce,  případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky, uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.

Změna se týká také ztracených zvířat - s novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také "nález" a musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce,  obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat.

Konkrétně pro území města  Blatná je určeným místem pro odevzdávání ztracených věcí podatelna Městského úřadu v Blatné, třída T.G.Masaryka 322  a to vždy v úředních hodinách Městského úřadu.

Nejčastějšími nálezy, které jsou na naší podatelně odevzdávány, jsou různé druhy klíčů, mobilní telefony, hodinky a pod. S novým občanským zákoníkem již budeme při odevzdávání nálezu důsledně také posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů - rozhodně již tedy nebude možné odevzdat obnošenou obuv, igelitovou tašku s plavkami a ručníkem či jízdní kolo, které je od pohledu  zcela nepojízdné. V takových případech doporučíme nálezci, aby věc předal do sběrného dvora či vhodil přímo do  kontejneru. Pokud bude na podatelnu doveden ztracený pes, kterého nebude možné identifikovat podle evidence psů vedené MěÚ, tento bude umístěn do smluvního útulku a jeho nález bude zveřejněn.

 

            Ing. Jana Kroupová

tajemnice MěÚ Blatná