#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ve dnech 24. a 25. května 2019

 

Informace pro občany jiných členských států EU, kteří jsou přihlášení nejméně 45 dnů k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR

(tj. nejméně od 10. dubna 2019)

 

Občan jiného členského státu Evropské unie má právo volit také na území České republiky na základě své žádosti o zápis do seznamu voličů. Žádost se podává u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, a to nejpozději do 40 dnů přede dnem voleb, tj. do neděle 14. dubna 2019 do 16.00 hod.

 

Žádost se přijímá u Městského úřadu, odbor správní a živnostenský úřad, evidence obyvatel,

tř. T.G. Masaryka čp. 1520 – vedle Základní školy T. G. Masaryka, Blatná:

- v úřední dny (pondělí, středa, pátek)

- v neděli 14. dubna - od  8.00 hod. do 16.00 hod.

  (v sobotu 13. dubna 2019 není možné žádost podat)